Dyr og planter i Vindum Skov

Dyr

Grævling

I Vindum Skov holder en grævlingeklan til i Brokgrave, men man ser sjældent dyrene, som primært er aktive om natten. Chancen er størst i skumringstimerne. Grævlingen er Danmarks største landrovdyr.

Krondyr

Danmarks største landpattedyr er kronhjorten, og den kan man en gang imellem møde i Vindum Skov. Der er en lille bestand af de store hjorte, som flere gange er set i den østlige del af skoven omkring Filsø Mose.

Rådyr

Der lever rådyr i Vindum Skov, og særligt om efteråret er der gode chancer for at se dyrene. Her samles de nemlig i flokke – såkaldte spring – på markerne lige uden for skoven.

Ravn

Den store, sorte ravn yngler i den nordlige del af Vindum Skov. Den kan kendes fra krager og råger på sin størrelse og den kileformede hale.  Desuden kan man kende den på dens lyd - et ikke særligt smukt ”rårk”, som høres mellem skovens træer. Ravnen er den fugl, der har den største hjerne, og den er kendt for sin intelligens – bl.a. når det handler om at finde kreative måder at skaffe føde. 

På land

I Vindum Skov er ræve, harer og egern også blandt de faste beboere.

I luften

Skovsneppen er en trækfugl, som kommer til skoven om efteråret. Den er en mester i camouflage og svær at få øje på. I Vindum Skov ses og høres desuden både flagspætte og den mere sjældne sortspætte.

Læs mere om skovsneppePlanter 

Liden åkande

I den lille Filsø kan man opleve den meget sjældne vandplante, liden åkande. Den er mindre end de to andre, mere almindelige åkandearter, og den findes kun på Bornholm og i et par midtjyske søer, heriblandt altså Filsø.

Læs mere om liden åkande

Mosens planter

Udover liden åkande er Store og Lille Filsø Mose hjem for flere specielle planter. Man kan bl.a. opleve de sjældne blomstersiv og dynd-star samt den kødædende plante soldug.

I Store Filsø Mose kan man også opleve et specielt fænomen, nemlig en såkaldt hængesæk. En hængesæk er et plantelag, primært bestående af sphagnum, som har bredt sig ud over Filsø, så der kun er et lille vandspejl synligt. Hængesækken har ikke forbindelse til søens bund og ligger altså som en gyngende flade på vandet, som det er muligt at gå på.

Læs mere om blomstersiv

Læs mere om dynd-star

Læs mere om soldug

Læs mere om sphagnum 

Løvtræer

Vindum Skov er en blandingsskov med en relativt stor andel af løvtræ, primært i form af bøg og eg. Løvtræerne vinder frem, bl.a. fordi der er blevet foretaget omfattende gentilplantning med disse sorter efter stormene i 1981 og 2005, som væltede mange nåletræer.

Bingelurt

Bingelurt er en 14-40 cm høj grøn urt, som blomstrer i april-maj. Den er sjælden i Nord- og Vestjylland, men ret almindelig på Sjælland. Et af de få steder i Jylland, man kan finde den, er altså i Vindum Skov, hvor den vokser i en slugt i den nordlige del af skoven.

Læs mere om bingelurt