Dyr og planter i Soldaterskoven

Dyr

I Soldaterskoven kan man blandt andet være heldig at se ræve, rådyr og fasaner. Da Soldaterskoven stadig var militært øvelsesområde, blev den flittigt brugt til jagt, og mange af dyrene er her stadig. Rådyrene kan man blandt andet opleve om vinteren, hvor de godt kan finde på at benytte sig af det område, hvor der i sommerhalvåret går kreaturer.

I sommerhalvåret kan man på kreaturindhegningerne se cirka 70 køer og tyre græsse. De bevæger sig rundt i et stort åbent område med godt udsyn, hvor man kan følge dem. Der er stød i hegnet, og man bør ikke gå ind til dyrene.

Ved siden af den store kreaturindhegning er der et område af skoven, hvor alt får lov at vokse vildt. I dette ufremkommelige stykke naturskov får både planter og dyr lov til at boltre sig uden at blive forstyrret.

Klebergs Sø

Ved søen er der et meget rigt dyreliv, og man kan blandt se – og høre – padder som skrubtudser, grøn frø og butsnudet frø. Søen er også hjemsted for en række fugle. Det gælder blandt andet grønbenet rørhøne, fiskehejre, svale og gråand.

Planter

Der har kun været skov i området her siden 1929, hvor man plantede de første træer. Soldaterskoven er en blanding af højskov fra dengang med bøg, eg, ædelgran, sitka og rødgran og kulturskov, der er plantet inden for de sidste 30 år – det gælder især eg, bøg og lærk.

Soldaterskoven drives efter naturnære principper. Det betyder blandt andet, at skoven forynger sig selv ved at træernes frø får lov at spire og vokse op til store træer. I løbet af de næste 80-100 år vil den nuværende nåleskov desuden være afløst af løvskov. Overalt er der indplantet ask, kirsebær, lind, birk og forskellige buske.

På fundamenterne af de gamle zeppelinbaser har man plantet forskellige træer. På fundamentet af Toni er der rødgran og løvtræer, på Tobias er der plantet ask, mens man på det store Toska-fundament har plantet eg.

Langs stien ved kreaturindhegningerne vokser forskellige buske. Det gælder blandt andet hvidtjørn, benved og hunderose. Sidstnævnte kan kendes på de aflange røde bær.

Man kan både efterår og forår opleve trækfugle. Det gælder blandt andet småfugle som dompap og finker.

Da der er stor blomsterrigdom i skoven, er der også mange insekter som for eksempel forskellige slags dagsommerfugle og svirrefluer. Den sjældne Orange Høsommerfugl er observeret i 2002. 

Ved siden af den store kreaturindhegning er der et område af skoven, hvor alt får lov at vokse vildt. I dette ufremkommelige stykke naturskov får både planter og dyr lov til at boltre sig uden at blive forstyrret.

Ved Kampvognsvej ligger et lille område, der er en rest af hede. Her vokser hedevegetation som børstesiv, katteskæg og tandbælg. Der er også en del lyng i området.

Der er mange blomster i Soldaterskoven. Blandt andet kan man her finde den fredede maj-gøgeurt. Det er en robust orkidé med kraftig stængel og en tæt klase af purpurfarvede blomster. Den blomstrer i slutningen af maj og bliver op til 40 cm høj.\u2028Det er en af de mest almindelige orkidéer i Danmark, men den er gået stærkt tilbage og findes nu kun få steder i landet – og altså blandt andet i Soldaterskoven.