Praktiske oplysninger om Soldaterskoven

Find vej til Soldaterskoven, og læs om aktiviteter i området.

Find vej

Området består af 3 skove – Soldaterskoven, Nørreskov og Hydroskoven. Fra Tønder by er der stiforbindelse til hele skovområdet gennem de grønne områder syd for Soldaterskoven. Der er tre P-pladser ved Soldaterskoven (se kortet).

Praktisk info og aktiviteter