Oplevelser i Soldaterskoven

1. Flyverhangaren

Når man kører ind på parkeringspladsen fra Kampvognsvej, holder man lige ved flyverhangaren, der er den eneste bygning, som står tilbage fra dengang området var en af det tyske kejserriges luftskibsbaser. Under første verdenskrig var området base for ”6. Marine-Luftschiff Detachement Tondern”. Den 78 meter lange og 28 meter brede hal er lukket for offentligheden på grund af nedstyrtningsfare.

 

2. Zeppelinhallen Toni

På venstre side af Nordre Skovvej ligger fundamenterne af tre zeppelinhaller. Hallerne blev brugt, da var tysk luftskibsbase under 1. verdenskrig, men i dag er der kun fundamenterne tilbage. Til gengæld er Soldaterskoven formodentlig det eneste sted i verden, hvor man opleve resterne af så store zeppelinhaller.

Den første hal man kommer til er Toni, der var 180 meter lang og 40 meter bred. Ved fundamentet er der to såkaldte løbekatte med skinner, som luftskibene kunne tøjres til, når de skulle ind i hallen. De er cirka 50 cm brede, 20 cm dybe og går gennem hele fundamentet samt 180 meter ud fra hver ende af det.

Fundamentets østlige tredjedel er fra 1960 bevokset med rødgran. På resten blev der i 2000 – efter stormen i 1999 – plantet løvtræer. Da man ryddede op efter stormen, blev fundamentet stærkt beskadiget, men de rester, man har kunnet finde, er blevet lagt tilbage i området. Selv om det flere steder er dækket af løv, er det muligt at se fundamentet og få en fornemmelse af hallens omrids. 

 

3. Zeppelinhallen Tobias

På venstre side af Nordre Skovvej ligger fundamenterne af tre zeppelinhaller. Hallerne blev brugt, da var tysk luftskibsbase under 1. verdenskrig, men i dag er der kun fundamenterne tilbage. Til gengæld er Soldaterskoven formodentlig det eneste sted i verden, hvor man opleve resterne af så store zeppelinhaller.

Cirka 50 meter nord for Toni ligger fundamentet af zeppelinhallen Tobias. Også den var 40 meter høj - og altså dobbelt så høj som de træer, der står der nu. Her er der også løbekatte med samme udstrækning som ved Toni. Tobias’ fundament er bevokset med ask. Selv om det flere steder er dækket af løv, er det muligt at se fundamentet og få en fornemmelse af hallens omrids. 

 

4. Zeppelinhallen Toska

På venstre side af Nordre Skovvej ligger fundamenterne af tre zeppelinhaller. Hallerne blev brugt, da var tysk luftskibsbase under 1. verdenskrig, men i dag er der kun fundamenterne tilbage. Til gengæld er Soldaterskoven formodentlig det eneste sted i verden, hvor man opleve resterne af så store zeppelinhaller.

Cirka 250 meter fra Tobias ligger det sted, hvor dobbelthangaren Toska var opført. Hangarens fire hjørnestolper er ikke bevokset og markerer, hvor hallen lå. Den var 73 meter bred og hele 242 meter lang. Der er plantet træer oven på fundamentet, men man kan gå en tur ned mellem træerne og fornemme, hvor stor hallen var. Ved Toska er der løbekatte, der går gennem hele fundamentet og 240 meter ud fra begge ender. Når zeppelinerne landede, stod 50 mand klar her til at hjælpe med at køre de store luftskibe ind i Toska.

På vej ned mellem træerne kan man på højre side – lidt nord for TOSKA se en stor, muret brønd, der er fire meter i diameter. Brønden er delvist fyldt med betonklodser fra det ødelagte dæksel, men man kan stadig se kaklerne indvendig. Derudover findes der adskillige mere eller mindre synlige rester fra basen rundt om i skoven, blandt andet vandbeholdere, murede eller støbte grøfter, rørledninger og forskellige metalgenstande.

 

5. Zeppelinmuseet i Tønder

Umiddelbart ved siden af Soldater skoven ligger Zeppelin- & Garnisons Museum Tønder. Det blev indviet i 1999 og rummer en stor samling af fotografier og genstande fra perioden – blandt andet originale propeller fra de gigantiske luftskibe, uniformer og våben. Museet tilbyder desuden foreninger og grupper rundvisninger på området hvor Zeppelinbasen lå i Soldaterskoven. Rundvisningen tager ca. 2 timer. Der kræves forudbestilling på mindst 3 uger. Nærmere oplysninger og bestilling via e-mail til zeppelin@zeppelin-museum.dk.

Se mere om åbningstider og billetpriser på www.zeppelin-museum.dk

 

6. Kreaturmarker

I Soldaterskoven ligger et område ryddet for træer, hvor cirka 70 køer græsser i sommerhalvåret. På kreaturmarkerne er der kun lidt spredte buske og derfor godt udsyn. I vinterhalvåret, hvor kreaturerne ikke er på markerne, kan man nogle gange opleve råvildt her. Man skal være opmærksom på, at der er strøm i hegnet omkring markerne. 

 

7. Klebergs Sø

Søen er Soldaterskovens største vandhul og her er et rigt dyre- og planteliv. Det er også omkring søen man kan følge den anlagte handicapsti.

 

8. Himmelbjerget

Himmelbjerget er en tidligere ammunitionsbunker. Den har fået sit navn, fordi man slæbte granater på skinner herfra hen til zeppelinhallerne. Gik det galt, røg man til himmels. Under himmelbjerget ligger bunkeren. Den er åben, og man kan gå et stykke ind i den, men der står meget vand i den.

 

9. Löwenstein stenen

Stenen prydes af en løvehoved og er opkaldt efter garnissionskommandanten Löwenstein. Flere kommandanter fra Tønder kasserne har i tidens løb placeret lignende sten rundt om i området. 

 

10. Officersstenen

Mindestenen Officersstenen ligger der, hvor der på Zeppelinbasens tid lå officersmesse. Den er placeret af tyskerne under første verdenskrig. Stenen ligger ved Gashuset, der var den tidligere varmecentral for basen.