Oplevelser

1. Åben plads

Fra den vestlige P-plads fører en sti ind til en stor, åben plads (stien er ikke markeret på kortet). På pladsen står en blodbøg, der blev plantet i forbindelse med åbningen af Bjerreskov og ved siden af den en sten, hvor der står der ’Bjerreskov’. Desuden er der bord og bænke på pladsen.

2. Træshelter

Bjerreskov har et stort og rummeligt shelter med mulighed for bål og overnatning. Der er god udluftning i hytten, både ved indgangene og i form af en skorsten. Der er også grillrist, borde og bænke på stedet.

3. Træbro

Over Tved Å er der bygget en træbro med et spænd på 14 meter. Broen er lavet af kernetræ af lærk, og vangerne er af flækket douglasgran.

Det er oplagt at følge Tved Å/Hjortvad Å på en længere gåtur og samtidig opleve det rige dyre- og planteliv i åen.

4. Sundhedssporet

Sundhedssporet i Bjerreskov starter og slutter på P-pladsen i skovens østlige side. Ved P-pladsen er der plancher med kort over sundhedssporet, vejledning i brug af det og tabeller, der giver dig besked om dit kondital.

Sundhedssporet slutter lige før tavlerne igen, og det er 1.533 meter langt. Terrænet er fladt med svage stigninger.

Ved start er der et grønt piktogram med hvid tekst: ”Sundhedsspor start”. Undervejs er sundhedsporet markeret med røde stolper med grønne piktogrammer med røde trekanter. Ved slut er der et grønt piktogram med hvid tekst: ”Sundhedsspor slut”.