Oplevelser på Rømø

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Kommandørgården

Gå ikke glip af Rømøs gamle Kommandørgård fra 1746 under Rømøs storhedstid med hvalfangst. En kommandør var kaptajn på et hvalfangerskib og mange af dem tjente så godt, at de kunne bygge flotte gårde dekoreret med frisiske og hollandske kakler, smukt malede paneler og udstyret med flotte møbler og kobbertøj. Kommandørgården ligger på Juvrevej 60. Se også hegnet lavet af hvalben i 1772 på Juvrevej 82.

2. Militærområdet Juvre Sand

Juvre Sand dækker et 20 km² stort område af det nordlige Rømø, hvor der er permanent adgang forbudt. Det er et militært øvelsesområde, der har været brugt af forsvaret siden 1954. Nu bruges det især til at uddanne hærens piloter, som med fly angriber attrapper af kampvogne, fly og militære køretøjer. Når der er øvelse hejses signalkuglerne, og der tændes et hvidt blinkende lys i toppen af kontroltårnet. Det er tilladt at overvære øvelserne fra udsigtsplatformen ved p-pladsen, men vær opmærksom på, at der i skydeterrænet bruges laserlys, der kan give øjenskader. Derfor advares der mod brug af kikkerter.

Det er altid tilladt at gå eller cykle langs det 10 km lange Juvre-dige, som beskytter det store marskområde, Juvre Enge. Juvre-diget blev bygget i 1920'erne, men efter bygningen af Rømø-dæmningen i 1948 er det flere gange blevet beskadiget af de ændrede strømforhold. I 1965 blev der bygget et mere tilbagetrukket dige på østsiden, som holder.

3. Rømø-dæmningen

Den godt 9 km lange dæmning til Rømø giver det første indtryk af Vadehavet. Her er du midt i Vadehavet uden at fuglene ænser dig. Kør ind på en vigeplads og oplev flokke af ryler, ænder og gæs - og af og til havørne på jagt. Langs dæmningen ses også de faskingårde og grøblerender - der kan minde om en pløjemark - som øger aflejringen af det materiale, tidevandet bringer ind, og som er med til at stabilisere dæmningen. Landvindingen blev stoppet i 1992, men marsken er dannet mange steder med violette strandaster, der blomstrer i august. 

Dæmningen blev først bygget færdig i 1948, og før den tid sejlede man til Kongsmark, hvorfra der var en hestetrukket sporvogn til Lakolk. Dæmningen blev hårdt beskadiget af stormfloder i 1976, 1981 og 1999.

4. Naturcenter Tønnisgård

Et godt sted at starte en tur på Rømø. Her fås kort og brochurer. Her købes guidede ture: Vadehavstur, bunkertur, fugletur, hestevognstur, snapsetur eller rejefangst & østerstur. Desuden er der aktiviteter for børn med slibning af rav, bygning af drager, naturværksted og hvad man kan bygge af muslinge-skaller. 

I 2013 åbnede en ny udstilling om vadehavets mysterier og grænseoverskridende naturoplevelser langs Vestkysten.

Ved siden af Tønnisgård ligger Rømø Mini Museum, som er et træskur med en planche-udstilling om Rømøs natur og Rømøs opståen (gratis og altid åbent)

Læs mere på tonnisgaard.dk

5. Bunkere i Tvismark Plantage

Midtvejs mellem Rømø-dæmningen og stranden ligger Tvismark Plantage, som er ca. 1,5 km² med fyrreskov, hede og klitter. Tvismark Plantage har ca. 15 af de 50 bunkere, der er tilbage på Rømø fra den tyske besættelse i 1940-45. Omkring "Mammutbunkeren" havde tyskerne en af de største radar-stillinger. Det var en uoverskuelig opgave at sprænge dem væk efter krigen, og i stedet blev de mere eller mindre begravet i sand. De fleste bunkere er låst af, men det er muligt at komme på en guidet bunkertur, hvor man kommer ind i nogle af bunkerne og endda ud gennem en nødudgang. Turene kan reserveres hos Naturcenter Tønnisgård. 

Læs mere på tonnisgaard.dk

Vesterhavsvej kaldes ganske vist for "Pommes Frites Strasse" blandt de lokale på Rømø pga. de mange grillbarer, men her i skoven er der mulighed for at medbringe egen picnic-kurv, der kan nydes under et flot halvtag med borde og bænke. Og har I husket lidt grillkul, er der såmænd også mulighed for at grille pølser, kød og grøntsager på den opmurede grill midt under halvtaget - så maden er sikret selv i regnvejr.

6. Høstbjerg

Høstbjerg har sammen med Stagebjerg rekorden blandt de højeste "bjerge" på Rømø. Der er dog ikke risiko for højdesyge. Høstbjerg er 19 m. højt, og med en placering på grænsen mellem skov og klithede er der en flot udsigt over vindskæve træer, heden, Rømø-dæmningen, Juvre Sand, Mandø og selv Esbjergs skyline tårner sig op i horisonten.

Følg den gule, markerede vandresti og kom på en 3 km lang rundtur gennem et varieret landskab af fyrskov og åbne heder med lyng og revling - også den lyslilla klokkelyng i de fugtige områder.

7. Lakolk strand

Hvis du har oplevet Rømø i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne, husker du sikkert badestranden som Danmarks bredeste motorvej, og med parkering så tæt på havet at tidevandets bølgeskvulp ofte slog ind på dækkene. Men sådan er det ikke længere. Rømø vokser ca. 2 meter mod vest hvert år, og en ny klitrække er ved at bygge sig op på stranden. Derfor er det meste af kysten blevet til bilfrit område.

Ved Lakolk strand er der stadig 2 km kyst, hvor alt er næsten som i gamle dage, og det er muligt at parkere tæt på havet. Her opsættes der drager, bygges sandslotte, spilles bold og blæsten får lov at sætte frisuren. Er du på udkig efter windsurfere, så holder de til i den nordligste del af Lakolk strand. Og skal hundene slippes løs, så er det tilladt i klitområdet mellem stranden og campingpladsen.

8. Den nye klitrække - bilfri strand

Den nye klitrække på stranden er et interessant eksempel på Rømøs vokseværk mod vest. I fremtiden vil stranden blive bredere og bredere, og området bag klitterne vil forvandle sig til en strandeng. Hvordan det kommer til at se ud, kan du se bag Slagtebænken (se nedenfor). Hele den 9 km lange strandkant mellem Lakolk og Sønderstrand er bilfrit område, hvor børn og voksne kan færdes til fods langs stranden uden at bekymre sig om at blive kørt over af biler, windsurfere, strandsejlere m.v. Ca. 500 meter fra havet er det til gengæld tilladt at køre på stranden bag den nye, yderste klitrække. Men vær opmærksom på, at det kun er muligt at nærme sig området fra Sønderstrand. Det er ikke længere muligt at køre på stranden mellem Lakolk Strand og Sønderstrand pga. de nye klitter.

9. Slagtebænken

Slagtebænken har intet med Dybbøl og krigen mod tyskerne i 1864 at gøre. Men for en masse græssende får blev det naturskabte hul i klitrækkerne skæbnesvanger. Havet brød igennem klitrækken, strandengene blev oversvømmede og dræbte en masse får - heraf navnet. Slagtebænken ligger stadig som et åbent sår i klitrækken, og i stormvejr kan havet skylle ind over strandengene og moserne bag klitrækken.

10. Naturens svømmebassin - Havsand Lå

Ved højvande skaber tidevandet et helt naturligt svømmebassin ved Havsand Lå, og om sommeren bliver vandet ekstra varmt i forhold til havets temperatur. Især for familier med mindre børn, kan det være et mere trygt sted uden bølger og med lavt vand. Samtidig er det et af de bedste steder i Vadehavet at opleve tidevandet i funktion. Havsand lå er den tidevandsrende, som afvander en stor del af den brede strand (Sønderstrand) under lavvande. Når vandet har trukket sig tilbage, er Havsand Lå forvandlet til et mudret soppebassin. I naturens svømmebassin ændrer vanddybden sig konstant, og børn skal selvfølgelig være under opsyn uanset om det er høj- eller lavvande. 
Det er muligt at køre næsten helt hen til Havsand Lå - og parkere.

11. Sønderstrand - også for strandsejlere

Den op til 4 km brede Sønderstrand er legeplads for både børn og voksne. På stranden er det tilladt med strandsejlads for de 3-hjulede køretøjer, der drives af vinden. På Rømø har kite-buggies og de almindelige strandsejlere hver deres eget område. Den nordlige del af Sønderstrand er afsat til kitebuggies, der styres med fødderne, mens armene holder fast i dragen, der driver køretøjet fremad. Den sydlige del af Sønderstrand er afsat til almindelige strandsejlere, blokarts, der har sejl og styr og er forholdsvis nemme at køre.

Rømø giver - som et af få steder i Danmark - mulighed for at køre udstyret direkte ned på stranden. Der er rigelig plads til dem, der hellere vil kigge på, bade, solbade eller gå en tur på Banan Klitten, der ganske rigtig er formet som en banan. Banan Klitten ligger sydligst på Sønderstrand.

Lige som ved Lakolk er det tilladt for biler at køre helt ud til havet, men man skal være opmærksom på, at det er et område som ofte bliver oversvømmet ved højvande. 

12. Stagebjerg og Vråby Plantage

Du kan køre ind i Vråby Plantage på skovvejene. Længst mod vest grænser plantagen op til marker, mens der er klithede i nord. Mod øst kan det oprindelige landskab på øen ses fra toppen af det 18 meter høje Stagebjerg. Herfra ses Vesterhede med åbne græsmarker og typiske Rømø-gårde. På Stagebjerg lå tyskernes radarstation Ruxendorf under 2. verdenskrig, og her er såmænd stadig en bunker begravet i Stagebjergs sand.

13. Spidsbjerg - Rømøs smukkeste plet

Rømøs smukkeste udsigt får du fra Spidsbjerg i Kirkeby Plantage. Gå gennem lyngen og bestig de 50 træ-trappetrin til Rømøs højeste punkt. Hvis det svimler fra den 19 meter høje bakke, skyldes det den fantastiske udsigt over en parabel-klit, der mod vest fortoner sig ved Slagtebænken med et kig til havet. Mod syd er der udsigt til Havneby, færgen og den tyske ø, Sild. Og mod nord kigger man hen over Kirkeby Plantage til Rømø-dæmningen og i klart vejr skimtes Esbjerg i horisonten.

14. Kirkeby Plantage

Den største af plantagerne på Rømø er Kirkeby Plantage. Det er også den mest interessante, fordi den gemmer åbne områder med moser, strandeng og endda en lille, idyllisk skovsø, Hviddal sø. Søen er faktisk en branddam, som blev gravet i 1980. Plantagen er præget af de barske opvækstbetingelser på klitheden for snart 100 år siden. I den nordlige del af skoven ligger et brandbælte med forhutlede, lave egetræer, men ellers er det fyrretræer, som dominerer skoven.

Gul vandresti fra en af de to p-pladser ved Havnebyvej følger en 4 km lang rundtur i Kirkeby Plantage, der også fører til Rømøs smukkeste punkt: Spidsbjerg.

15. Skovlegeplads

Skovlegepladsen i Kirkeby Plantage på Rømø blev indviet i 2016. Legepladsen er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og en lokal forening, hvor Naturstyrelsen har lagt arealer til pladsen og den lokale forening står for drift og udvikling af skovlegepladsen. Midlerne til etableringen kommer fra Miljø- og fødevareministerens Naturpakke. Legeredskaberne er bygget af indsatte i Fængslet i Renbæk.

Skulle du få lyst til at besøge skovlegepladsen, skal du blot følge skiltene fra den nordligste parkeringsplads i Kirkeby Plantage på Rømø.