Året rundt på Rømø

Sort sol over Rømø

Forår

Marts - Maj

I marts starter fugletrækket så småt. Fra marts til april og igen om efteråret fra slutningen af august til midt oktober kan du opleve Danmarks vildeste naturfænomen, Sort Sol, når flere hundredetusinde stære flyver i samlet flok hen over himlen og dækker for den nedgående sol.

Planten lægekokleare - som sømændene tidligere spiste for at undgå skørbug - kan plukkes og bruges i salaten. De har et stort indhold af C-vitaminer og kan plukkes på Stormengene ved Havneby.

Det er oftest i marts at de store hedeafbrændinger finder sted - her er det visne græs og lyng tilstrækkeligt tørt, og ynglesæsonen er endnu ikke begyndt.

I april fører fugletrækket millioner af fugle hen over Rømø. De første ryler ankommer fra Vestafrika og Sydvesteuropa på deres rejse til Sibirien og Grønland, hvor de yngler - ses ofte fra Rømø-dæmningen. Sæsonen starter så småt for vindsurfere og strandsejlere. Hedens rose - vår-kobjælden - blomstrer. Det er nu tid for indsamling af porserakler til en kryddersnaps.

I maj er det store fuglekor på sit højeste, bl.a. gøgen. Den rødryggede tornskade kan opleves langs kanten af heden. Det er tiden at se efter urten strandvejbred på strandengene. Havkajak-sæsonen starter.

Sommer

Juni - August

I Juni er sommertravlheden nu ved at indfindes sig på Rømø, turisterne kommer til øen for at nyde den brede strand og den fine natur. Vindsurfere og strandsejlere ses langs stranden. Rålam er kommet til verden.

Juli er en travl måned på Rømø, hvor antallet af mennesker på øen bliver mangedoblet. På en varm sommerdag kan der være flere tusinde gæster på de brede strande, men bevæger du dig til fods eller på cykel, kan du altid finde et forholdsvis uforstyrret sted.

Den sjældne sommerfugl ensian-blåfuglen kan findes på hederne fra midten af juli måned - ses især på steder med klokkelyng. Den sjældne orkidé, hjertelæbe, kan ses på klithedens våde områder. Fra sidst på måneden modner sortebær fra revling, tyttebær og mosebølle. Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene gø.

I august returnerer rylerne fra Sibirien og Grønland med deres grå afkom, og tanker op inden rejsen går videre til Vestafrika og Sydvesteuropa - fuglene ses ofte fra Rømø-dæmningen. Lyngen blomstrer i et smukt violet lyngtæppe. Klokkelyngen blomstrer på de lidt vådere steder. Højsæson for plukning af bær. Sortebær, tyttebær og mosebøllebær er modne til plukning - du må plukke og samle til eget forbrug.

Fra slutningen af august til midt oktober og igen om foråret fra marts til april kan du opleve Danmarks vildeste naturfænomen, Sort Sol, når flere hundredetusinde stære flyver i samlet flok hen over himlen og dækker for den nedgående sol.

Efterår

September - November

I September måned fører fugletrækket millioner af fugle sydpå hen over Rømø. Selv om bær-sæsonen går på hæld, er det den helt rigtige tid for tranebær, som især vokser på fugtige steder. Der burde også stadig kunne plukkes tyttebær. Dugperler fremhæver de mange smukke edderkoppespind og varsler sensommer. I plantagerne er svampesæsonen i fuld gang og der kan høstes gode spisesvampe fx kantarel, Karl Johan og brunstokket rørhat.
Læs mere: Svampejagt

I oktober er trækfuglesæsonen på sit højeste. Store flokke af ande- og vadefugle raster eller passerer Rømø. Der er ikke mange turister på Rømø i det sene efterår og vinterstilheden sænker sig over øen. På dette tidspunkt er der gode muligheder for at få stille naturoplevelser og nyde de fine efterårsfarver. Det er værd at se efter svampe i plantagerne.

I november er der stadig trækfugle i Vadehavet og de overvintrende fugle er kommet. Efterårsmånederne er ofte stormfulde på Rømø. Som en af øerne længst mod vest i Danmark, er det ofte her blæsten går i land med fuld styrke. De brede strande kan være oversvømmede, hvis det har blæst kraftigt fra vest i en længere periode, men er stranden tør, er der rigtig gode muligheder for at få vind i enten en strandsejler eller en kitebuggy.

Vinter

December - Februar

Vinteren på Rømø er ofte mildere end på fastlandet. Havet holder på varmen, så temperaturerne ofte er lidt højere på Rømø end andre steder i landet - chancerne for en hvid jul på Rømø er små. I plantagerne kan du samle mos, lav, svampe med mere til juledekorationer, gran og kogler kun fra jorden.
Læs mere: Hvad må jeg samle?

Søger du ly for blæsten i en af de tre plantager, kan du nyde vinterlandskabet ved at følge en af de fire markerede vandreruter.

Vintermånederne er sæson for at opleve Rømøs natur fra den storladne og barske side - især når stormene raser. Vinterlandskabet på heden er noget helt særligt med en mosaik af gyldne og brune farver skabt af det tørre græs (bølget bunke og blåtop) og de lave hedebuske (hedelyng, revling).

Har vinteren været kold, kan man i januar og februar opleve isskruninger på de brede strande og langs Rømøsæmningen. Da Rømø er forholdsvis tyndt befolket, er der ikke meget kunstigt lys til at forstyrre en stjerneklar vinternattehimmel, så hvis du er interesseret i astronomi, er der gode muligheder for at kigge stjerner fra et af Rømøs tre ”bjerge” i vintermånederne.