Året rundt på Hirsholmene

Forår

April – midt i juli

Størst turist-tryk på øgruppen er det i sommermånederne, hvor 5-7.000 turister er på besøg.

De fleste kommer med færgen Seadog på endagsture. Men en del sejler selv til øgruppens lystbådehavn på Hirsholm. Se mere på www.seadog.dk.

Tusindvis af ynglende hættemåger, splitterner, stormmåger, tejster og skærpiber bebor i disse måneder Hirsholmene, og af hensyn til fuglene er der derfor adgangsforbud på dele af området.

I sommermånederne opsættes der afspærringer som ikke må passeres, og desuden skal man tage hensyn til fuglene og deres reder overalt på øen. Kommer du tættere på, kan du skræmme fuglene væk, og så risikerer næste generation at forlise, før den rigtig kommer i gang. De mange fugle giver lyd fra sig, så man ikke er i tvivl om, at man er kommet til et af de steder på øen, hvor de allerbedst kan lide at være. Du må dog gerne bade og nyde stranden og en medbragt madpakke.

Sommer

Midt i juli – midt i august

Et væld af ungfugle kommer på vingerne. Du kan ikke undgå at blive en del af dette flyvende virvar. Omkring 1. august forlader ynglefuglene Hirsholmene og her bliver mere stille og fredeligt.

Efterår og vinter

Midt i august – april

Tager du til Hirsholmene i efterårs-, vinter- og forårsmånederne, får du mere af holmene til dig selv. Forår og efterår vil du opleve en del trækfugle – blandt andet lomvie, edderfugle, rider og lappedykkere. I oktober, november og marts vil der være få sejladser. December, januar og februar er der ingen færgesejlads.