Dyr og planter i Boller Skovene

På vandreture i Boller Skovene venter der meget forskellige oplevelser. Boller Nederskov har med sin nærhed til Horsens Fjord et rigt fugleliv. Bjerge Skov har en naturskov, Søholt Mose, der i årtier har ligget urørt med døde og døende træer og masser af svampe, insekter og spættehuller. Den 2, 5 km lange Klokkedal byder på et rigt tæppe af plantearter. Og vådområdet Bjerre Engsø, der blev skabt i 2010, får besøg af rigtig mange fuglearter, der bl.a. kan ses fra et fugletårn i Bjerge Skov

Dyr

Boller Nederskov har mest at byde på, når det gælder dyrelivet. Op af fjorden kan man være heldig at se hovedet af en nysgerrig spættet sæl eller rygfinnen og blåsthullet på et marsvin. Inde i skoven er det almindeligt at se egern, ræv, grævling og rådyr, og det er da også disse pattedyr, som er mest almindelige i de andre Boller-skove.

Fuglene

Et af de bedste steder at observere fugle er i Boller Nederskov ved Horsens Fjord. Her er der masser af andefugle og vadefugle, foruden trækfugle på jagt efter føde. Tag kikkerten med og spot en flok lavtflyvende svaner, højtflyvende havørne på jagt og længere inde i landet rovfugle som hvepsevåger, musvåger og rød glente med sin lange kløftede hale. Både rød glente og hvepsevåge yngler i Bjerge Skov, og hvepsevågen også i Rold Skov. Langs Fiskebækken er der bjergvipstjert og af og til isfugle.

Et andet yndet fugleområde er vådområdet Bjerre Engsø, hvor der er observeret rigtig mange forskellige fuglearter. De kan ses fra fugletårnet i Bjerge Skov. Ved søen kan man opleve den smukke og elegante rovfugl rørhøgen, som oftest ses lavtflyvende på jagt over rørskoven. Søen huser flere forskellige ynglende vandfugle som troldand, lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, gråand, grågås og blishøne. Viben og strandskaden yngler ligeledes ved søen, og med lidt held kan de små, søde vibeunger observeres med en god kikkert.

I rørskov og krat omkring søen synger rørspurv, rørsanger og kærsanger lystigt. Kærsangerens sang består udelukkende af imitationer af andre fugle, og hvis man kender lidt forskellige fuglestemmer i forvejen, så kan det være særdeles underholdende at lytte til.

Den smukke og spændende rødryggede tornskade kan opleves med unger i toppen af buske og krat i nord- og vestenden af søen. Den er en helt speciel fugl, der fanger store insekter og spidder dem på torne om et ”spisekammer”.

Fugleinteresserede kan også gå ind på dofbasen.dk, hvor der ofte indrapporteres fugle-observationer fra området.

Læs mere på DOFbasen

Planter

Fælles for Boller-skovene er det bøgeskove med en del ask og ahorn. Der er også indslag af eg, el og fuglekirsebær, og der arbejdes på at gøre skovene endnu mere varierede i fremtiden.

Igen er det Boller Nederskov, som rummer de største oplevelser med blandingen af kultur og natur. Boller Slotspark imponerer med kæmpestore og ældgamle træer – endda Jyllands ældste egetræ. Samtidig fornemmes slottets sigtelinjer, der engang gav udsigt direkte til Horsens Fjord, og slotshaven kombinerer krydderurter og lægeplanter med talrige arter af roser og fuchsiaer.

Og ganske få meter fra passede blomster og trimmede plæner, rejser de halvanden meter høje strudsvingebregner sig i skovbrynet, som overgangen til løvskoven ned til fjorden. En løvskov hvor bøgen dominerer, men hvor der også er især eg og ahorn. Langs kysten er der urørt skov, hvor træerne ikke bliver passet eller fældet. Døde træer eller væltede træer bliver heller ikke fjernet. Det kan få skoven til at se rodet ud. Men det øger mangfoldigheden i dyre- og plantelivet, fordi de døde træer er betydningsfulde for mange slags svampe og insekter.

Bjerge Skov  har også en ganske stor urørt skov omkring Søholt Mose.

Her blev 11 ha skov udlagt som naturskov i 1998, og i de forløbne 20 år er det blevet et meget fugtigt område med bl.a. pil, hassel, hyld, benved og hvidtjørn.