Gødding Skov

Gødding Skov gemmer på mange gravhøje og røser fra oldtiden. Historisk hører skoven med i kampen mod sandflugten i starten af 1800-tallet, hvor der blev plantet mange plantager på den jyske hede. Den sydligste del af skoven er en perle langs Vejle Ådal, hvor hele Hjortedalen til Randbøldal er fredet.