Nyheder / News

<p></p><p> </p>

1. juli 2013 - Blue Reef projektet er afsluttet / 1 July The Blue Reef projects has been completed

Blue Reef projektet er nu gennemført, og de afsluttende rapporter er fremsendt til EU LIFE Nature. Faglige rapporter for overvågning m.m. kan du finde under Undersøgelser .

The Blue Reef project has been implemented and the final reports have been forwarded to EU Life Nature. Reports on monitoring etc. can be found under Investigations.

14. maj 2013 - Folder om Blue Reef

Der er kommet en ny folder om det restaurerede rev.
Læs mere og download folderen

A new leaflet about the restored reef has been published.
Read more and download the leaflet

13. februar 2013 - Program for symposium / Programme for symposium

Program for det internationale symposium den 11.-12. marts foreligger nu og kan ses her (kun på engelsk).

Programme for the International Symposium 11. - 12. March is now ready and can be seen
here .

8. februar 2013 - Referat fra følgegruppemøde 30. januar / Minutes from Advisory Committe Meeting

Se referat fra mødet
Minutes from the meeting is only in danish

29. januar 2013 - Offentligt møde på Læsø / Public Meeting at Læsø

På mødet blev resultaterne af overvågningen fra 2012 præsenteret, ligesom erfaringer om projektets gennemførelse og stenrevets fremtidige forvaltning blev drøftet. Der var et stort lokalt ønske om, at stenrevet blev afmærket bedre af hensyn til sejladssikkerhed, hvilket nu vil blive drøftet med Søfartsstyrelsen. Omkring 35 personer deltog i mødet.

At the meeting the results from the biological monitoring in 2012 were presented. Further best practise for the implementation of the project and the future management of the reef were discussed. Locally there was a strong request for at better buoyage in the interest of safety, which now will be discussed with the Danish Maritime Authority. About 35 people took part in the meeting.

Nyhedsarkiv

Flere nye arter indvandrer til genoprettet rev i 2010

Læs nyhed og rapport

Dyr og planter indtager nyt stenrev ud for Læsø

Dyr og planter indtager nyt stenrev ud for Læsø (januar 2010)

Se "Viden Om" på DR2 den 28. november 2008 kl. 20

Programmet handler om BlueReef projektet og kan efterfølgende ses på DR´s hjemmeside:

Viden Om - Nyt rev ved Læsø

Læs om programmet på: www.dr.dk/videnom

Sten giver liv til havet ved Læsø
Pladask. Omkring 95 tusind tons sten bliver i disse uger smidt i havet nordøst for Læsø. De kommer til at danne et stenrev, som havbiologer forudser vil blive et værdifuldt naturområde.
14.08.2012

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.