LIFE BlueReef i Kattegat

Naturgenopretning af huledannende stenrev i Kattegat. Projektet skal genoprette og beskytte et næsten 7 ha stort stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende stenrev.

Naturgenopretningsprojektet BlueReef skal genoprette og beskytte et næsten 7 ha stort stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende stenrev. Naturen på stenrevet er mangfoldig. Især de huledannende stenrev på lavt vand, rummer et meget artsrigt dyre- og planteliv.

Stenrevene har været udsat for massiv udnyttelse, bl.a. stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg. Stenrev er derfor blevet en sjælden naturtype i Danmark og den biologiske mangfoldighed af arter, der er særligt knyttet til de huledannende stenrev på eksempelvis Læsø Trindel, er i fare for at forsvinde.

BlueReef Projektet er budgetteret til 35 mio. kr. og medfinansieres af EU's LIFE Nature fond. Projektet blev gennemført i perioden august 2006 - april 2013. Du kan læse projektets afsluttende rapporter her. Projektet er udført af Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet).

Offshore cavernous boulder reefs in shallow waters have a high biodiversity. Boulder reefs in shallow waters have been intensely exploited mainly to construction of harbours and sea defences and is now a rare habitat type in Danish waters.

The BlueReef project budget is Euro 4.8 million (DKK 35 mio kr.) and has obtained crucial economical support from the EU LIFE Nature Fond. The project was implemented between August 2006 and April 2013. Please find the final reports hereThe project was run by the Nature Agency in cooperation with the University of Aarhus and the National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark.