Dykning og sejlads på revet / Diving and sailing on the reef

Tjek oplysninger om dykkerbøje og forankring inden du besøger Blue Reef. Check information about diving buoy and anchor buoy before you visit the Blue Reef

Sejlads ved det nye rev

Det nye rev ved Læsø Trindel er et besøg værd. Men sejlads i området kræver stor forsigtighed. Ved den sydøstlige del af Læsø Trindel er der risiko for grundstødning på meget store sten, der ligger omtrent en meter under gennemsnitligt daglig vandstand, og der kan løbe stærk strøm hen over revet.

Vandets sigtbarhed

Vandets sigtbarhed varierer. På augustdage med rimelige sejladsforhold er sigtbarheden typisk omkring fire-syv meter. I perioder med mindre planktonopblomstring i vandet og stille vejr kan vandets sigtbarhed være betydeligt større.

Dykker- og forankringsbøje

Der er udlagt en dykkerbøje (afmærkningsbøje) på positionen: 57 25,600 N og 11 14,601 Ø. Dykkerbøjen er gul. Man kan ikke bruge dykkerbøjen til opankring.

Der er planer om at udlægge en forankringsbøje midt i området igennem sommerhalvåret. Her på siden kan du se, hvornår bøjen er lagt ud.

Hvornår er forankringsbøjen lagt ud?

  • Der er i øjeblikket ikke udlagt forankringsbøje.

Brug af forankringsbøjen sker på eget ansvar, og den bør kun bruges af joller og småskibe på maksimalt fem tons.

Pas godt på revet

Hvis man ønsker at ligge stille ved revet, henstilles der til, at man anvender ankerbøjen eller kaster anker i god afstand fra de enkelte revområder. Ankre, der slæber hen over stenene ødelægger det værdifulde samfund af alger og og bunddyr, som er ved at etablere sig på revet. Der er desuden stor risiko for, at ankre sætter sig fast mellem de store sten på revet.

Dykkere henstilles til ikke at forvolde skader på plante- og dyrelivet på revet.

Diving on the reef

If you have the opportunity to scuba dive or snorkel on the reef you will find spectacular and colorful underwater habitats.

You can use the anchor bouy or the diving bouy in the area. The anchor bouy can be used by small vessels up to 5 ton. Great care is needed when navigating around the reef due to the very shallow water of the eastern reef area.

When are the anchor bouys deployed?

  • Neither the diving buoy nor the anchor buoy are deployed at the moment

Den røde cirkel markerer ankerbøjens placering. The red circle denotes the ancor bouy.