Undersøgelser / Investigations

BlueReef projektets rapporter vil blive tilgængelige efterhånden som projektets undersøgelser afsluttes og rapporteres. Reports from the project will be available when the investigations have been finalized and reported

Afsluttende overvågningsrapport / Final monitoring report
Rapporten beskriver det gennemførte overvågningsprogram og sammenligner resultater af overvågningen før og efter restaurering i hhv. 2007 og 2012. Rapporten er på engelsk med dansk resume.

The report describes the monitoring program and compares the results from the monitoring before and after the restoration in 2007 and 2012 respectively.

Søopmålingsrapport / Final bathymetry report
Rapporten beskriver gennemførelse og resultatet af de to søopmålinger efter stenudlægningen og vurderer revets stabilitet. Rapporten er kun på engelsk.

The report describes the methodology and results of the two post bathymetri surveys and makes an assessment of the stability of the new reef structures.

Biologiske undersøgelser 2011 / Biological monitoring 2011
Afrapportering af overvågningen 2011. Report from the biological monitoring 2011 (only in Danish).

Biologiske undersøgelser 2010 / Biological monitoring 2010
Afrapportering af overvågningen 2010. Report from the biological monitoring 2010 (only danish).

Biologiske undersøgelser 2009 / Biological monitoring 2009
Afrapporering af overvågningen 2009. Report from the biological monitoring 2009 (danish only)

Rapport om anlæg af stenrevet / Report from the construction of the reef

Hoffmann A/S har udført anlægsarbejdet i forbindelse med genopretningen, og NIRAS har ført tilsyn med anlægsarbejdet. Som afslutning på arbejdet har tilsynet udarbejdet en rapport om arbejdet. Rapporten er på engelsk med dansk resumé. Hoffmann A/S carried out the construction work under the supervision of NIRAS, who has prepared a report about the construction work in english with a danish summary.

Design af rev og konsekvensvurdering Natura2000 / Reef design and impact assessment
Rapporten beskriver designprocessen for genopretning af revet. Desuden udføres en konsekvensvurdering af genopretningen i forhold til Natura2000 området. Opgaven er udført af Orbicon A/S. Report by Orbicon A/S with description of design process and impact assessment according to Natura 2000. English summary.

Biologiske førundersøgelser / Biological monitoring before
Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet, og DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet, gennemfører undersøgelser af plante- og dyrelivet og de biologiske strukturer på revet før og efter genopretningen. Her er undersøgelsen fra 2007, som repræsenterer forholdene før genopretningen. Rapporten er på engelsk med dansk resumé. Report from the University of Aarhus and DTU Aqua on biological monitoring of the site before the construction work. Report in english with a danish summary .

Modellering af sedimenttransport / Impact of Sediment Transport
Rapport over de udførte modelberegninger af sedimenttransport i området omkring Læsø Trindel. Modelberegningerne er udført af DHI for Naturstyrelsen, august 2007. Rapporten er på engelsk med dansk resumé. Report by DHI (august 2007) on the Impact of Sediment transport- Report in english with a danish summary .

Hydrografisk modellering / Hydrographic Design Data
Rapport over de udførte modelberegninger af bølger og hydrodynamik i området omkring Læsø Trindel. Modelberegningerne er udført af DHI for Naturstyrelsen, juli 2007. Rapporten er på engelsk med dansk resumé. Report by DHI (july 2007) on Hydrographic Design Data. Report en english with a danish summary.

Geoteknisk bundundersøgelse / Geotechnical investigations of the seabed
Rapport over den Geotekniske bundundersøgelse af havbunden ved Læsø Trindel. Undersøgelsen er udført af Jysk Geoteknik A/S for Naturstyrelsen, november 2006. Report from Jysk Geoteknik A/S (november 2006) on the Geotechnical investigations of the seabed. The report is only in danish.

BlueReef, Læsø Trindel, Bundundersøgelser: