• Friluftsliv

    og kulturhistorie

     

Disse projekter handler om at forbedre mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser samt om at  formidle kulturhistorien.

Naturstyrelsen er landets største arealforvalter med ca. 200.000 ha eller ca. 4,5% af Danmarks areal. Herunder ejer Naturstyrelsen adskillige fortidsminder eller bygningsanlæg med stor kulturhistorisk værdi - f.eks. Hammershus på Bornholm, Kalø Jagtslot på Djursland og den Kellerske Anstalt på Livø. Arealerne ligger spredt over hele landet, og mange har en høj rekreativ værdi med mange besøgende. Der etableres løbende adskillige mindre anlæg for publikum, og der sker restaurering af fortidsminder, men der etableres også nye større tiltag som feks. det nye besøgscenter på Hammershus.

Igangværende projekter

Gennemførte projekter

Eksempler på projekter for friluftsliv og kulturhistorie

Skagen Grå Fyr

Udsigt, natur, historie og fugle. Fantastiske oplevelser i historiske bygninger.

Nyt besøgscenter ved Hammershus

Hammershus har fået et nyt besøgscenter.  Det er bygget, så det føjer sig ind i landskabet cirka 200 m øst for Hammershus og adskilt fra borgen af en kløft.