Offentlig høring af de tre projektforslag

for naturnationalparkerne Stråsø, Tranum & Almindingen

 

Høringen er afsluttet

Høringssvarene er nu samlet for Naturnationalpark Tranum, Stråsø og Almindingen

Høringsfristen udløb den 7. juli. Det er kommet 115 høringssvar for Naturnationalpark Tranum, 58 høringssvar for Naturnationalpark Almindingen og 54 høringssvar for Naturnationalpark Stråsø.

Alle høringssvar er nu samlet og kan læses her:

Høringssvar fra Naturnationalpark Almindingen

Høringssvar fra Naturnationalpark Tranum

Høringssvar fra Naturnationalpark Stråsø

I april 2021 offentliggjorde regeringen sammen med aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken beslutningen om, hvor de tre næste naturnationalparker skulle placeres. Det drejer sig om Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning, Ringkøbing og Holstebro, samt Tranum ved Jammerbugten.

Fra den politiske beslutning til der kan etableres en konkret naturnationalpark, skal Naturstyrelsen udarbejde et projektforslag og en forvaltningsplan i henhold til naturbeskyttelseslovens kapitel 8a om naturnationalparker. Dette materiale har været vendt med en række arbejds- og projektgrupper.

Som led i arbejdet med naturnationalparkerne er der nedsat to nationale arbejdsgrupper i form af en national videnskabelig arbejdsgruppe og en national arbejdsgruppe for interessenter bredt repræsenteret af landsdækkende organisationer. Derudover blev der oprettet en lokal projektgruppe pr. naturnationalpark. I de lokale projektgrupper deltager brugere og organisationer fra lokalområdet. Der er siden sommeren 2021 afholdt en række møder i både de nationale arbejdsgrupper og lokale projektgrupper. Input fra disse møder blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af det første udkast til de tre projektforslag og forvaltningsplaner. Herefter er de tre udkast drøftet både i de lokale projektgrupper og de nationale arbejdsgrupper. Naturstyrelsen har på baggrund af bl.a. disse drøftelser udarbejdet tre faglige projektforslag og forvaltningsplaner som hermed sendes i offentlig høring.

Høring

I medfør af Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturprojekter (BEK nr 1779 af 16/12/2015), samt naturbeskyttelseslovens kapitel 8a om naturnationalparker sendes projektforslag for naturnationalparkerne Stråsø, Tranum og Almindingen i offentlig høring.

Læs projektforslag for Naturnationalpark Almindingen

Læs projektforslag for Naturnationalpark Stråsø

Læs projektforslag for Naturnationalpark Tranum

Naturstyrelsen kan kontaktes med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen på e-mail Obfuscated Email eller telefon +45 72 54 30 00.

Læs om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med høringer

Nyheder