Offentlig høring af de tre projektforslag

for naturnationalparkerne Stråsø, Tranum & Almindingen

 

I høring fra 12/5 til 7/7 2022

I april 2021 offentliggjorde regeringen sammen med aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken beslutningen om, hvor de tre næste naturnationalparker skulle placeres. Det drejer sig om Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro, samt Tranum ved Jammerbugten.

Fra den politiske beslutning til der kan etableres en konkret naturnationalpark, skal Naturstyrelsen udarbejde et projektforslag og en forvaltningsplan i henhold til naturbeskyttelseslovens kapitel 8a om naturnationalparker. Dette materiale har været vendt med en række arbejds- og projektgrupper.

Som led i arbejdet med naturnationalparkerne er der nedsat to nationale arbejdsgrupper i form af en national videnskabelig arbejdsgruppe og en national arbejdsgruppe for interessenter bredt repræsenteret af landsdækkende organisationer. Derudover blev der oprettet en lokal projektgruppe pr. naturnationalpark. I de lokale projektgrupper deltager brugere og organisationer fra lokalområdet. Der er siden sommeren 2021 afholdt en række møder i både de nationale arbejdsgrupper og lokale projektgrupper. Input fra disse møder blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af det første udkast til de tre projektforslag og forvaltningsplaner. Herefter er de tre udkast drøftet både i de lokale projektgrupper og de nationale arbejdsgrupper. Naturstyrelsen har på baggrund af bl.a. disse drøftelser udarbejdet tre faglige projektforslag og forvaltningsplaner som hermed sendes i offentlig høring.

Høring

I medfør af Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturprojekter (BEK nr 1779 af 16/12/2015), samt naturbeskyttelseslovens kapitel 8a om naturnationalparker sendes projektforslag for naturnationalparkerne Stråsø, Tranum og Almindingen i offentlig høring.

Læs projektforslag for Naturnationalpark Almindingen

Læs projektforslag for Naturnationalpark Stråsø

Læs projektforslag for Naturnationalpark Tranum

 

Se høringen på Høringsportalen

Høringssvar

Høringssvar indgives til Naturstyrelsen senest d. 7. juli 2022 på e-mail.

Obfuscated Email

Obfuscated Email

Obfuscated Email

Naturstyrelsen kan kontaktes med hensyn til eventuelle spørgsmål vedr. høringen på e-mail Obfuscated Email eller telefon +45 72 54 30 00.

Læs om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med høringer

Nyheder

Her kan du se kort over naturnationalparkerne 

På nedenstående kortmateriale har du mulighed for at zoome ind på Naturnationalpark Tranum, Stråsø og Almindingen. Kortmaterialet indeholde forskelige kortlag som kan krydses til og fra. Har du spørgsmål til kortmaterialet er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsens lokale enheder eller kontakte os på Obfuscated Email eller tlf. +45 72 54 30 00. 

Klik her for at åbne kortet på dets egen side