Tune skov

Tune Skov er et skovrejsningsprojekt syd for Tune, der rummer både skov og lysåben natur.

Læs vores naturguide for hele Køge Bugt her: Naturguide Køge Bugt

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2007 -
Samarbejdspartnere Greve Kommune, Roskilde Kommune, Greve Vandsamarbejde og HOFOR A/S

Projektbeskrivelse

De første træer i Tune Skov blev plantet i 2011 på 35 ha. Skoven er nu på 150 hektar og projektområdet er på 275 hektar. Ved skovrejsningsområdets ydergrænser er der plantet brede skovbryn med mange forskellige træer og buske. De plantede og såede træarter har en fordeling på 90% løvtræer, 8% nåletræer og 2% buske, med i alt 23 forskellige arter. Ca. 97% er hjemmehørende danske arter.

Tune Skov er en blanding af skov, lysåbne naturområder og søer og moser. Det giver publikum en bedre skovfornemmelse, og variationen er samtidig til stor glæde for dyre- og plantelivet. Her findes både små fugle og store rovfugle. Efter nedtagningen af hegnet, har vildtet også indfundet sig og nyder glæde af skovens læ og fødegrundlag. 

 

Mange formål

Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin.
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne.
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet.
  • Skabe bæredygtig træproduktion.
  • Forøge skovarealet i Danmark.
  • Oplagre CO2

Lokalt samarbejde

Der er over flere omgange blevet plantet træer i samarbejde med de lokale skoler i området. Det er sket ved store arrangementer for mange skoleklasser af gangen, når vi markerer tilplantning af nye områder i skoven.

Publikum og friluftsliv

Ved P-pladsen ved Allershøjvejen er der anlagt en indhegnet hundeskov, hvor publikum har mulighed for at lufte deres hunde uden snor – under ejerens kontrol. En række stier og veje fører publikum rundt gennem skoven. På en slette midt i skoven er der bygget et shelter, hvor publikum har mulighed for at overnatte og lave bål. Fra shelteren kan man se ud over et stort græsningsområde med søer, hvor der går kvæg det meste af året. Der er anlagt ridestier, som går tværs gennem hele området og er en del af Hedebostien. I den sydlige ende af skoven er der en gammel frugtplantage, som i dag er hestefold. I perioden fra uge 36 til og med uge 42 kan publikum frit plukke frugt til eget forbrug.

Nyheder

Projektforløb

I samarbejde med Growing Trees Network og sponsorer blev der plantet og sået ca. 50.000 planter, i 2020 og 2021.

I 2016 kunne Hedebostien gennem Tune Skov og shelteret indvies.


 Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.03-10-2016

I forbindelse med tilplantningerne ved Sortemosen, oprensede Naturstyrelsen i samarbejde med Greve Vandsamarbejde et vandhul, hvor der bla. var nedgravet et drivhus. Formålet var først og fremmest at sikre grundvandet mod ukendt forurening, men det giver også en bedre biotop til glæde for dyr, planter og skovgæster. 


 Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.07-10-2015

Hundefolden blev indhegnet.

I 2010 købte staten de første 35 hektar, som i 2011-2012 blev tilplantet og tilsået (agern). Der bliver løbende købt mere jord.


 Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.14-09-2010

I år 2007 blev det besluttet, at Naturstyrelsen over de næste 20-30 år skal etablere en stor statsskov syd for Tune, i samarbejde med Greve Kommune, Roskilde Kommune, Greve Vandsamarbejde og HOFOR A/S. Projektområdet er på 275 ha. hvori Naturstyrelsen køber landbrugsjorde i fri handel til skovrejsningen. 

Kort over projektområdet

Her ses en oversigt over Tune Skov og hvor projektområdet er. Bemærk det kun er de farvede områder som Naturstyrelsen ejer. På kortet er der også markeret hvor parkeringspladsen, shelterpladsen og hundeskoven er, samt ridestiens forløb.

Kontakt

Jens Nielsen

Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland