1. Demonstrationsprojektet ”Vildtvenligt land- og skovbrug”

Mange af de pattedyr og fugle, der lever i det åbne land, har meget svære vilkår på grund af den udvikling landskabet og landbruget har gennemgået de seneste 50 år. Det gælder for eksempel de jagtbare arter hare, agerhøne og fasan, men også for eksempel vibe og lærke. Da mange af disse arter har en høj reproduktionsevne, kan udviklingen vendes relativt hurtigt. Derfor blev demonstrationsprojekt ”Vildtvenligt land- og skovbrug” sat i søen i 2006 i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, lokale landboforeninger og Danmarks jægerforbund. Et 40 hektar stort areal i den vestlige del af Aars Skov blev beplantet med eksempler på forskellige vildtvenlige planter såsom dunet gedeblad, havtorn, engriflet hvidtjørn, røn, ribs og syren. Her er forsøgsplantninger med alle de cirka 40 arter, der indgår i den vildtplanteordning, man kan søge om planter fra. Landmænd, jægere og andre lodsejere kan få inspiration til, hvordan de kan forbedre forholdene for vildtet på egne arealer. Man finder blandt andet demonstrationsparceller med vildtvenligt landbrug (vildtafgrøder, brakstriber, billediger, barjordsstriber m.m.) og kan opleve varierede læbælter, vildtplanteparceller, vildtremiser, brakparceller og vildtvenlig skov. I den sydlige del af demonstrationsprojektet er anlagt en udsigtshøj, som giver et godt overblik over de vildtvenlige tiltag.

Læs mere om projektet