Aktiviteter på Arrenæs

Arrenæs byder først og fremmest på dejlige gåture i den smukke og varierede natur, hvor du både kan opleve mose, søkant, skov, enge og overdrev på en og samme tur.

Til fods

Der er to afmærkede ture på Arrenæs. Begge markeret med gult på pæle og træer. Den ene på fem km i Auderød Skov ude på spidsen af Arrenæs. Stien går først gennem skoven og forbi Sortemose men følger derefter søbredden, så du går med skov på din ene side og søbredden på den anden.

Den anden vandrerute begynder ved P-pladsen nær Kregme og gården Birkely. Den er på syv kilometer, men du kan variere turen og gøre den kortere eller længere efter behag. Du kan selvfølgelig også løbe, hvis du har lyst til det.

Stien fører dig først forbi Nørremose, hvor du fra fugletårnet kan se, om du kan få øje på en rørdrum, en skægmejse eller måske en havørn. På den ene side af stien har du rørskov og på den anden side først elle- og pilekrat siden marker, indtil du kommer ind i Sonnerup Skov. Du kan enten gå ind i skoven, eller du kan følge søen og gå med skoven på din venstre side. 
Fra Sonnerup Skov fortsætter stien over Dragebjerggårds marker. På vejen passerer du de fem gravhøje fra bronzealderen. Her på stien er der en fantastisk udsigt ud over markerne og søen.

Senere fortsætter stien tværs over Arrenæs mod Ladegårdssøen og Dronningholm, hvor du kan se resterne af det borganlæg, som Valdemar Sejr efter sigende skal have bygget og givet til dronning Dagmar som morgengave. Ved vejen lige nord for borgen kan du ind til Dronningholm Mose se den dæmning, som bæverne har bygget. Deres bo ligger på en ø inde i selve mosen.

For fuglekiggere

Fugleinteresserede er kommet det helt rigtige sted hen, hvis de vælger Arrenæs. Arresø, Nørremosen og skovene Auderød og Sonnerup er Natura 2000-beskyttet, og du har her chance for at se mange sjældne fugle. I marts og tidligt i april kan du - hvis du er heldig - høre rørdrummen pauke. Rørhøg yngler i området ved Nørremose, og søen er rasteplads for bl.a. stor skallesluger og fiskeørn. Også havørnen kommer af og til forbi. Der er fugletårn ved Nørremose og i Auderød Skov.

Se fugletårnenes placering på kort på udinaturen.dk

Til hest

Der er ingen særlige ridestier på Arrenæs, men du må ride på veje og stier, når blot du tager hensyn til andre samt følger de almindelige rideregler.

Læs om de almindelige rideregler

Med hund

Din hund skal være i snor på Arrenæs. Der er ingen særlige hundeskove på Arrenæs. Den nærmeste hundeskov er skoven bag Frederiksværk Kirke.

Læs mere om hund i naturen

Cykel

Du må cykle på alle stier og veje, når blot du husker at tage hensyn til de gående. Der er ingen særlige mountainbikeruter på Arrenæs. Der har været planer om en 57 km gang- og cykelsti rundt om hele Arresøen og Arrenæs, men planen er endnu ikke blevet realiseret.

I folderen Arresø - til vands og til lands findes megen inspiration og et kort til dig der vil opleve søen.

Med fiskestang

Du kan fiske i Ladegårdssøen. Det er Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening, der har fiskeretten i søen. Hvis du ikke er medlem, kan du købe et dagskort. Du kan bl.a. fange saltvandsopdrættede ørreder i søen. Ørrederne er udsat af foreningen.

Lystfiskeri er tilladt på Arresø. Hvis du er mellem 18 og 65 skal du have fisketegn. Du kan fiske fra alle de steder, hvor der er lovlig offentlig adgang samt fra båd, men bredzonen må ikke befærdes. Der er en stor bestand af skalle, brasen, sandart og ål i Arresø. Især sandart, der er en god spisefisk, er der i gode år mange af.

Læs mere på fabelfisken.dk

Ud på søen

Der er flere bådbroer på Arrenæs, som du kan lægge til ved, hvis du kommer i kano og kajak. Færdsel med robåde, sejlbåde og andre fartøjer uden motor er tilladt. Du skal bare vide, at færdsel med kanoer og kajak samt sejlads med vindsurfere ikke er tilladt i fuglenes yngleperiode mellem 1. marts og 1. juli. Du må heller ikke ligge for svaj i rørbræmmen langs søen i den periode. 

På nordspidsen af Arrenæs ligger Naturcenter Auderød Havn, som har til mål at øge mulighederne for at bruge søen. Det er foreningen Naturcenter Auderød havn, der driver havnen til daglig. Her findes også en stor shelterbålhytte der kan bookes via bookinaturen.dk, et mindre shelter til fri benyttelse og der der adgang til vand og toiletter i sommerhalvåret. 

Læs mere om søen

 

Frederikke

Du kan også tage turbåden MS Frederikke, der udgår fra anløbsbroen ved Arresødal i Frederiksværk Kanal. Frederikke sejler kun i sommersæsonen.

Se aktuelle sejlplan på msfrederikke.dk