Dyr

Rød ræv. Foto: Malene Thyssen
Rød ræv. Foto: Malene Thyssen

Hvad enten du brænder for at se den mægtige havørn, tusindvis af troldænder eller bare gerne vil støde på et rådyr eller høre nattergalens sang. Så er der masser af dyreoplevelser i Boserup Skov.

Rådyr og dådyr

Indtil for 10-15 år siden var der slet ingen råvildt i Boserup Skov, men i de senere år er der kommet en stor bestand af rådyr, og nu er der også kommet dådyr til skoven. De er formentlig svømmet over fra Bognæs eller er gået over isen. I hvert fald får de lov til at leve i fred. De bliver ikke fodret, og der bliver ikke drevet jagt på dem.

Læs mere om rådyr og dådyr i artsleksikonet

Troldænder i tusindvis

Fuglelivet er rigt i Boserup Skov, og fugletårnet ved Store Kattinge Sø er et godt sted at studere vadefugle som fx klyder og toppet lappedykker. I vinterhalvåret bruger 10.000-20.000 troldænder søen som hvilested efter at have fourageret på Roskilde Fjord om natten, og store stæreflokke bruger rørskoven som overnatningsplads. Du kan også se hvinand, bjergand, stor skallesluger og knopsvaner. Om sommeren kan du høre vandrikse, sivsanger og græshoppesanger, og om vinteren holder isfuglen til ved Kattinge Værks udløb.

Havørnen på besøg

Fiskehejrer og skarv har begge kolonier på Bognæs og ses ofte. Havørnen yngler også på Bognæs, og af og til kan du se dem slå et slag ind over kystlinjen og Kattingesøerne. Du kan også være heldig at se fiskeørne, der jager ud over Kattinge Vig. Af andre rovfugle kan nævnes musvåge og duehøg, der begge yngler i skoven. I forårs- og efterårsmånederne er der mange trækfugle at se.

Skoven er fuld af sang

Skoven huser også et væld af forskellige sangfugle. Du kan høre nattergal, rødstjert, mejser, musvitter, munk og stillits bare for at nævne nogle få arter. Der er også spætmejse og stor flagspætte, der bygger rede i gamle hule træer, og på en stille forårsdag kan du tydeligt høre, når de lader næbbet tromme. Det lyder nærmest som maskingeværsalver. Om vinteren kan man opleve flokke med tusindevis af kvækerfinker. Der er også mange ugler i Boserup Skov, og senest er ravnen kommet til skoven, hvor den yngler.

Læs mere om fugle i artsleksikonet

Andet vildt

Der er både ræve og grævlinger i skoven. Der er i hvert fald tre større gravkomplekser, og hvis du er heldig, kan du opleve rævehvalpene, når de kommer ud af graven for at lege. Grævlingerne er sværere at komme tæt på. De lever sammen i storfamilier i deres grave. Masser af egern og mus er der også i skoven, og der er både stålorm og snog, men derimod ingen hugorme. I søerne og vandhullerne kan du finde masser af tudser og frøer og både stor og lille vandsalamander.

Genskabelsen af Dyremose betyder også endnu bedre forhold for især insekter og sommerfugle. Du kan bl.a. se dagpåfugleøje, det hvide c og kejserkåbe. Den sjældne rødrandede maskebille er også set i Boserup Skov.

Læs mere om insekter i artsleksikonet