Elmelund

Elmelund er et område hvor Naturstyrelsen de seneste år har foretaget skovrejsning. Her er der mulighed for at opleve både skov, græssende dyr og vådområder.

I den sydlige del er der etableret en hundeskov hvor hunden må være løs - men kun hvis den er under fuld kontrol.

I  2012 har Naturstyrelsen erhvervet 2020 ha. til skovrejsning og Odense kommune har erhvervet 100 ha. til skovrejsning op til Odense by, elmelund vil således vokse til en stor skov i løbet af få år

Areal omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet ei henhold til tilladelse G18/1997.