Aktiviteter på Fanø

Vandreruter

Fanø har tre afmærkede vandreruter og en løberute. Alle ture er gennem et varieret landskab af skov, hede og klitlandskaber med søer og kær. Der vandres mest i det åbne landskab med vide horisonter. Alle ture er rundture på 3-5 km afmærket med gule farver, men også med mulighed for en kortere rundtur på 1-2 km afmærket med røde farver. Vandreturene kan altså klares på 15-60 min. De tager alle udgangspunkt i forskellige p-pladser - undtagen løbeturen gennem Kikkebjerg Plantage. Du kan finde en fælles vandretursfolder ved p-pladserne, Fanø Turistbureau eller ved at downloade den her:

Fanø vandreturskort

Pælebjergturen er den bedste for børnefamilier, og vandreturen runder endda Skovlegepladsen, som er et stort hit for mindre børn. Turen går til Fanøs højeste punkt, Pælebjerg, og følger klitlandskabet - parallelt med Vesterhavet - gennem et særdeles flot terræn med kær og små søer. Rød rute er 1 km lang og gul rute er på 4 km. Parkér på ved hundeskoven eller ved skovjegepladsen. 

Fuglekøjeturen går gennem Fanø Plantage og et 2 km² stor fredet område med hede og parabelklitter. Højdepunktet er Sønderho Gamle Fuglekøje og udsigten fra Annesdalbjerg. Rød rute er 2,5 km og gul er på 5,5 km, men kan forkortes. Parkér ved Annesdalbjerg eller ved landevejen. 

Klitturen går via Paradisdalen til Gåsehullerne. Skovens skæve bjergfyr er hele tiden tæt på, men vandreturen går op og ned ad klitter med sporadiske kig til Vesterhavet og rundt om de mange klitsøer med andefugle og svaner. Rød rute er 1 km lang. Parkér ved landevejen. 

Kikkebjergturen kaldes også for Sundhedssporet, fordi det er anlagt som et løbespor. Det er tilladt at gå på den bynære tur med udsigter til Nordby og Esbjerg, men også til strandengen Grønningen og Skallingen. Også her veksler naturen mellem plantage, hede og enge. Gul rute er 1,7 km lang. Parkér ved Kikkebjergvej i Nordby.

Solnedgang over Vadehavet. Foto: Frank Bach, Colourbox

Cykelruter

Cykelstien fra Rindby fører til Hansodde ved Vadehavet ad Albuevej og videre til Annesdalbjerg, og det er et rigtig godt alternativ til cykelstien langs landevejen mellem Nordby og Sønderho. Her slår man et slag ud mod Vadehavet, hvor man cykler på grænsen mellem skov, klit, eng og vadehav med masser af andefugle. I den nordlige del af Fanø Plantage holder kronvildt til, og længere sydpå langs kysten ved Hansodde ses strandenge og sumpe med strandrør, der både er yngleområder for krikænder, atlingænder, ederfugle, klyder, dobbeltbekkasiner, stor regnspover og sortstrubede bynkefugle og spisekammer for trækfugle i forår- og efterårsmånederne. Det er også her tagtækkere finder gode tagrør til produktion af stråtage.

Der er mange afmærkede cykelruter på Fanø, som du kan finde på Visit Fanø. Du må desuden gerne cykle på stier og skovveje i Fanø Plantage.

Cykler kan lejes mange steder på Fanø - spørg Fanø Turistbureau.

Cykeltur på Fanø. Foto: Søren Rask Jessen

Mountainbikeruter

I Fanø Plantage er der en mountainbike-rundtur på 8 km. Den starter tæt ved parkeringspladsen ved hundeskoven.

Se på kort til turfolder

Rideruter

Ridning er populært på Fanø, og der er i alt ca. 20 km afmærkede rideruter gennem Fanø Plantage, Sønderho Hede og med fire afstikkere til stranden ved Vesterhavet. Start fra en af de syv p-pladser i Fanø Plantage, hvor det er muligt at medbringe en hestetrailer. P4 ved Annesdalbjerg har desuden bålplads og shelters.

Se p-pladser på kortet i vandretursfolderen

Rideruterne i Fanø Plantage er afmærket med røde piktogrampæle. Det er tilladt at ride langs stranden fra 1. september til 31. maj.

Kort over ridestierne fås hos Fanø Turistbureau. Samme sted kan oplyse om hesteudlejere.

Se også ridestier på udinaturen.dk

Sælsafari

Fanø Turistbureau arrangerer om sommeren turen "Vadehavsvandring til Sælbanken". Turen ud til Galge Dyb er ca. 1,6 km og tager et par timer. Der kan reserveres via "Fanø kalender" hos Fanø Turistbureau.

Esbjerg-Fanø Færgen. Foto: Frank Bach, Colourbox

Strandsejlads

Skal der fart på brædderne - hvad enten de har hjul, sejl eller drager - så er det på stranden ud for Fanø Plantage, det foregår. Der er masser af plads i havet til både nybegyndere og erfarne wind- og kitesurfere. Og på stranden er det tilladt med strandsejlads for de 3-hjulede køretøjer, der drives af vinden. Det kan være de forholdsvis nemme blokarts, der har sejl og styr. Eller de noget vanskeligere kite-buggies, der skal styres med fødderne, mens armene holder fast i dragen, der driver køretøjet fremad. Fanø giver - som et af de få steder i Danmark - mulighed for at køre udstyret direkte ned på stranden. Og der er også rigelig plads til dem, der blot vil kigge på.

Kite-buggies er mest for erfarne, der kender til sporten, mens blokart kan læres ret hurtigt efter en instruktion. Det er muligt at leje kite buggies og blokarts på Rindby Strand hos JJ Blokart Team på blow.info eller Fanø Fun på fanoefun.com

Vind- og dragesurfing

På havet ud for Fanø Plantage er det tilladt at wind- og kitesurfe. Der er også tilladt at køre på stranden helt ned til vandet, hvilket gør det lettere at læse udstyret af og komme i gang. Bilister skal dog tage særligt hensyn til de 3-hjulede, vinddrevne køretøjer, blokarts og kite-buggies, når de er nødt til at siksakke sig hen over stranden. 
Flot også at se på surferne fra stranden, men havet er altså ikke velegnet for almindelige badegæster.

Dragefestival på Fanø. Foto: Carsten Medom Madsen, Colourbox

Drageflyvningsfestival

Fanø er kendt i hele verden som et af de bedste steder at flyve med drager. Verden største dragetræf -Fanø International Kite Fliers Meeting - afholdes hvert år i juni på Fanø.

5000 drageflyvere mødes og skaber en fest, der ikke findes lige nogen andre steder i verden. I 14 dage i midten af juni er der masser af drager i luften over Fanø. Kom ned på stranden og oplev drager i alle størrelser og former.

I begyndelsen af august er det børn og børneaktiviteter, der er i centrum, når Fanø Familie Dragefestival løber af stablen.

Når hunden er med

Hunde skal altid føres i snor i byerne, i sommerhusområderne, klitterne og plantagen. Også på stranden skal hunde holdes i snor fra 1. april til 30. september. Vis hensyn og tag altid en pose med til hundens efterladenskaber. 
Læs mere: 

Læs mere om hund i naturen


Der findes dog en 6 ha. stor hundeskov i Fanø Plantage, hvor hundene kan løbe frit omkring. Det kræver blot, at du har kontrol over hunden, og kan kalde den til dig, så den ikke generer andre hunde og hundeejere. Hundeskoven er indhegnet, så hunde og vildt kan holdes adskilt. Det er derfor vigtigt, at portene til hundeskoven holdes lukkede. Hundeskoven ligger over for parkeringspladsen ved Pælebjerg på Mågekolonivej.

Se hundeskoven på kort på udinaturen.dk

Foto: Søren Rask Jessen

På jagt efter rav

Hvis du ikke har det store held med af finde rav, kan det skyldes, at du kun leder, når havet er varmt om sommeren. Ravet flyder bedst, når vandet er koldt, og det er også i vinterhalvåret, vi ser de nødvendige storme. Efter en dag med kraftig storm er det tiden at gå på jagt efter ravklumper, der ofte gemmer sig i bræmmerne af tang, som er skyllet op på stranden. Hold øje med flokke af måger, som er dygtige til at finde opskyl fra havet, når de tager for sig af muslingerne.  På Fanø skal vinden helst være i sydvest for at finde rav.

Læs mere om at finde rav

Picnic og bålpladser

På en varm sommerdag er det selvfølgelig toppen at holde picnic i klitterne med udsigt til Vesterhavet. Men er der behov for en bålplads og mere læ, er der tre oplagte steder at åbne madkurven og termokanden: Skovlegepladsen, Skovhaven eller Annesdalbjerg. Hvis man er en familie med børn er især Skovlegepladsen og Skovhaven velegnede, mens Annesdalbjerg egner sig for lejrskoler og større grupper. 

Værsgo at plukke bær og svampe

Mosebøllebær i klitlavninger, tranebær i hedemoserne og sortebær på klitheder med revling. Foruden de små gul-orange og stikkende havtorn, der er fyldt med c-vitaminer. Der er bær at finde på Fanø, og du må gerne plukke til eget forbrug. Det samme gælder plukning af svampe i Fanø Plantage, hvor der er mange slags kantareller, rørhatte, skørhatte, mælkehatte m.fl.

Læs mere om svampejagt

Overnatning

Shelter: Naturstyrelsen byder kun på én overnatningsmulighed i naturen, og det er Annesdalbjerg i Fanø Plantage. Her er der tre store sheltere med plads til i alt ca. 30 personer. Sheltere er primitive træhytter, der giver læ, et fast underlag og tag over hovedet. Alle er velkomne, og det gælder blot om at komme "først til mølle" - shelterne ved Annesdalbjerg kan nemlig ikke reserveres.

Se shelterne på kort på udinaturen.dk

Fri teltning: Hele Fanø Plantage er udlagt som "fri teltning". Det betyder, at du kan slå et telt op til max tre personer i én nat på samme sted. Teltet skal være uden for synsvidde fra beboelser og biveje.

Se det frie teltningsområde i Fanø Plantage på kort på udinaturen.dk 

Læs reglerne for fri teltning

Book en aktivitet

Naturstyrelsens områder på Fanø er åben for arrangementer og aktiviteter. Men hvis aktiviteterne påvirker andre mennesker i naturen eller dyr og planter, er det nødvendigt at søge tilladelse.

Ansøg om aktiviteter