Aktiviteter i Gribskov

Vandrerute

Rundt om i Gribskov er der afmærket seks vandreruter, både korte og lange. 
De kan alle ses på de fire foldere, Naturstyrelsen har udgivet, hvor Gribskov er delt op i områderne ved Mårum, Esrum Sø, Gribsø og Nødebo.

I folderne kan du læse om de seværdigheder, der kan ses i området, hvilke landskabstyper, man kan opleve, samt hvor faciliteter som udsigtstårne, grill- og overnatningspladser, P-pladser og offentlig transport findes.

Du kan finde vandretursfolderne i holdere rundt omkring ved indgangen til skoven, eller downloade.

Læs vandretursfolder for Mårum , Esrum Sø , Gribsø og Nødebo.

Der findes desuden en afmærket rute med en folder, "Høenge i Gribskov", som er en guide til udvalgte enge, hvor der enten tages høslæt eller går græssende kreaturer.

Se folderen Høenge i Gribskov

Læs mere under Naturprojekter - Høsletsenge

Frit fiskeri

Der er frit fiskeri med fisketegn i Gantekrogssø, Store Gribsø, Kildemosesø, Lille Fønstrup Dam, Store Hjortedam og Tinghus Sø samt i Esrum Sø.

Læs mere på fisketegn.dk

Eghjorten naturlegeplads

Eghjorten Skovlegeplads på Jespersvej syd for Nødebo er en stor legeplads, som er åben for alle året rundt.

Her kan børnene udfordre sig selv og deres motorik på spændende redskaber, der er lavet af naturmaterialer, primært træ og jord. Der er bakker med gange og huler, klatrestativer og bomme og meget andet.

Man kan ikke reservere plads men der er meget plads. 
Der er brænde på stedet og  man kan grille sin medbragte mad i tørvejr i det store bålhus.

Vil du gerne overnatte kan du booke enten vikingehuset eller den store shelter bag legepladsen. Her er der plads til 25.

Book overnatning

Læs mere om naturbasen Eghjorten

Udsigtsplatforme

Fugletårne og udsigtsplatforme er anbragt strategiske steder, hvor der er de bedste muligheder for at studere fugle- og dyreliv.

Der er et fugletårne ved den sydligste ende af Esrum Sø tæt på P-pladsen ved Stenholt Mølleeng - eller Stenholtreservatet - og et på vestbredden af Strødam Engsø.

Ved Gillelejevej/Hvideportevej og Gillelejevej/Ostrupvej er der to udsigtsplatforme tæt ved P-pladserne. Herfra kan man se over til skovbrynet, hvor vildtet ofte kommer og græsser morgen og aften.

Udsigtsplatforn: Foto: Anne Johannisson, Nordsjælland

Sundhedsspor

Brug naturen som fitnesscenter, med fysiske udfordringer på alle niveauer året rundt. 
Det kan du bl.a. gøre på over 50 sundhedsspor, der foreløbig er etableret rundt om i landet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunerne. 
To af dem ligger i Gribskov, nemlig ved Skovskolen i Nødebo og i Tyske Plantage. 
Sporet i Tyske Plantage er 1.350 meter langt med en lille bakke og kan af en utrænet løbes igennem på 9 minutter, mens det tager 14 minutter i rask gang. 
Det starter og slutter ved P-pladsen ved Frydendalsvej, hvor du kan finde kort og vejledning bl.a. til at måle dit kondital i en lille hytte. 
Her er også udstrækningsredskaber. 
Ruten er tydeligt afmærket og du kommer bl.a. forbi en samling af flådeege.

Læs folderen "Træning mellem træerne"

Cykelruter

Parforce cykelrute 105
Cykelruten starter ved Frederiksborg Slot i Hillerød og guider dig gennem byen og via 8-vejskorset til Stjernen i Gribskov. Samtidig kan du blive klogere på Parforcejagten og hvorfor landskabet er blevet udnævnt til UNESCO Verdenskulturarv. 
Find folderen på:Parforce-cykelrute

Den regionale cykelrute nr. 32 består af to stier, Tisvildestien og Pøleåstien, og går fra Hillerød gennem Gribskovs vestlige del til Tisvildeleje, i alt 28 km. 
Gillelejestien - eller rute nr. 33 - er en 27 km lang afmærket cykelsti fra Frederiksborg Slot i Hillerød til Gilleleje Station. 
Næsten halvdelen af ruten er asfalteret. Kun 4 km følger offentlige veje, 11 km løber ad separat sti eller privat fællesvej, resten af ruten er skovvej.

Med hund i skoven

Hunde i snor er velkomne overalt i Gribskov. Der findes også flere steder særlige hundeskove, hvor du må lade din hund løbe frit under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Se på kort på udinaturen.dk

"Find vej i Gribskov"

"Find vej i Gribskov" er et tilbud til dig, der vil have naturoplevelser og motion på samme tid. 
Det er udviklet i et samarbejde mellem FIF Hillerød Orientering, Hillerød Kommune og Naturstyrelsen, der har opsat 130 faste poster i den sydlige del af skoven. 
Du finder posterne, der er 60 cm høje røde pæle med refleksbånd og klippetænger, ved hjælp af GPS og et kort.

Der er udarbejdet en folder med beskrivelser af 28 af poststederne med særlig natur- eller kulturhistorisk interesse. Folderen er en del af en pakke med orienteringskort, topografiske beskrivelser, praktiske oplysninger, klippekort m.m., der koster 60 kr. 
De kan købes hos Visit Nordsjælland, Fredensborg Kommunes Turistinformation, en række lokale boghandlere og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Herudover findes også to foldere mere for Gribskov: en folder for Find vej ved Skovskolen og Find vej ved Eghjorten.

Læs mere på fif-orientering.dk

Ridning i Gribskov. Foto: Tobias Markussen

Ridning i skoven

Der er 40 km ridestier i Gribskov, afmærket med røde piktogrampæle ved indgangen til skoven, hvide hestesko på træerne og fire pausefolde. 
Der findes ridestifoldere for den nordlige og den sydlige del af Gribskov med kort over afmærkede ridestier:

Ridning i Gribskov syd , Ridning i Gribskov nord

En lang Parforceriderute fra Fortunen i Jægersborg Dyrehave går gennem Gribskov til Esrum Kloster og Møllegård. Der er også en Parforce-dagsriderute i Gribskov.

Parforce-rideruter 

Du må desuden ride på de asfalterede stier, på de grusbelagte stier - dog ikke i galop og ikke i hjulsporene. Rid i rabatten eller i midterrabatten. Du må ride i skovbunden, hvor det ikke skader bevoksningen.

Byens bedste skiløjper

Gribskov er det mest snesikre område i Nordsjælland med et dejligt kuperet terræn, og derfor har Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Skiklub udpeget 480 ha, hvor der bliver trukket løjper, når der er sne nok.

Løjperne ligger alle i nærheden af P-pladser og Gribskovbanenens trinbrædter: Kagerup og Store Gribsø.

Skiklubbens snescooter er udstyret med GPS, således at du altid vil kunne følge med i hvor de nyeste spor er kørt. 

Københavns Skiklub

Generelt om løjperne

Løjperne præpareres når forholdene er til det. Løjpeområdet udgør ca. 480 ha af Gribskov, hvilket er lidt under 10% af skovarealet. 
I snerige perioder bliver der trukket skispor til flere P-pladser og større veje udenfor løjpeområdet. Det er tilladt at færdes her til fods m.m., men tag alligevel hensyn til skiløberne og træd ikke i skisporerne.

Se skiløjperne på kort påudinaturen.dk

Se Løjpekort til udprint

Løjpeområde er et fast område, som Naturstyrelsen er klar til at lukke i tilfælde af sne i perioden 15. november - 31. marts. 
Når først området er lukket, vil det forblive lukket, så længe der er den mindste smule sne at bygge på. 
Hvis du planlægger en aktivitet i skoven i perioden 15. november - 31. marts, er det derfor klogt at  tænke i alternativer, i tilfælde af at løjpeområdet bliver lukket. 
At området er lukket betyder at vi ikke tillader driftmæssig kørsel på vejene og ikke giver tilladelse til anden bilkørsel, ligesom vi ikke giver tilladelse til aktiviteter, som kan konflikte med skiløbet.

Se hvilke aktiviteter der kræver tilladelse

Se hvordan du søger tilladelse til afholdelse af aktiviteter

Færdsel og adfærd i løjperne

Vi beder skovens brugere vise hensyn og undgå færdsel i løjperne (også med hunde!). 
Løjperne bliver lavet på skovvejene,så brug den øvrige del af Gribskov i perioder med sne. Her er hunde i snor velkomne. Når der er meget sne i Gribskov trækker vi også spor udenfor det "afspærrede" område og her er det vigtigt at skiløberne viser udstrakt hensyn til andre skovgæster især rytterne, da hestene kan være bange for skiløbere.

Se vejrudsigten på yr.no

Løber. Foto: Tobias Markussen

Bål- og overnatningspladser

Der er bålpladser med borde og bænke mange steder i Gribskov, og brændet er lige ved hånden i form af nedfaldne grene. Der er desuden udvalgte pladser, hvor der er lagt brænde i en brændekasse.

Der er pausefolde til heste ved fire af bål- eller overnatningspladserne som kan ses i ridestifolderne: 

Ridning i Gribskov syd (Ornevej) 

Ridning i Gribskov nord (Tumlingehus, Vildedamsvej og Grønnekilde)

Der findes tre primitive overnatningspladser, som kan ses i vandretursfolderne: 

Nødebo (ved Esrum Sø i Nødeboholt) 

Gribsø (syd for Hvidekilde ved Overdrevsvej og syd for Kagerup ved Ornevej/Sankt Hans Vej). 
Disse pladser skal ikke bookes og kan bruges til en eller to overnatninger.

Se hvilke lejrpladser du kan booke