Halkær Mølle Naturcenter

Halkær Mølle og Halkær Sø. Foto Peter A. Larsen

Bygningernes anvendelse 

Halkær Mølle ejes af Naturstyrelsen og er et formidlings-center om egnens natur- og kulturhistorie. I bygningerne er der indrettet naturskole og udstilling. Stuehuset er udlejet til privat beboelse, respektér venligst dette.

Udstillinger
Udstillingerne er altid åbne og omhandler ådalens natur, møllens historie og livet på landet for ca. 100 år siden. Du finder udstillingerne gennem porten i laden ud mod vejen og i møllehuset, hvor vandhjulet igen er i funktion.

Halkær Mølle

På egen hånd 
Omkring bygningerne til Halkær Mølle ejer Naturstyrelsen et areal på 34 hektar. Her er du selvfølgelig velkommen til at trave en tur f.eks af den markerede sti der fører op til en smuk udsigt over Halkær Ådal. Husk at holde hunden i snor. Eller benyt stedet som udgangspunkt for en cykeltur på cykeltstien Nibe-Haubro. Der findes P-pladser ved møllen. Endelig er der anlagt en fiskesti på ca. 1,4 km langs Halkær Å, hvor der er frit fiskeri (se link til kort nedenfor).