Aktiviteter i Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Tag på krondyr-kig

Hvorfor tage på safari i Afrika, når du kan se hele flokke af krondyr i Hanstholm Vildtreservat? På en vindstille aften eller tidlig morgen vil du føle dig fuldstændig hensat til tidligere tider, når flere hundrede krondyr uforstyrret græsser i solnedgangen. I brunsttiden kan du hører pladshjortene brøle.

Op mod 500 krondyr lever i reservatet, og du kan opleve dem flere steder.  Nogle af de bedste steder er fra udsigtstårnet i Sårup og fra Sårup-skrænten i den nordligste del af Tved Klitplantage. I sensommeren kan der i perioder samles flere hundrede dyr i klitterrænet ud for tårnet og skrænten. Senere på året – i brunsttiden – deler de sig i mindre grupper, i rudeler, som flokke af krondyr kaldes. Vidste du i øvrigt, at hundyrene kaldes hinder og ungdyrene kalve? Og at hjorten, hannen, sviner sig selv til i søle, i mudder og egen urin for at tiltrække hinderne?

Det er vigtigt, at du betragter dyrene på afstand – husk kikkert – så de ikke bliver forstyrret. Særligt i brunsttiden må du være varsom, fordi dyrene skal have ro for at sikre næste års afkom.

Læs mere om krondyr i Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Se på fugle

Husk din kikkert, når du drager på fugletur. For selvom du har et superflot vue over de store lukkede områder af Hanstholm Vildtreservats lyngklædte klitter og pletter med bjergfyr fra fugletårnet i Sårup og Sårup-skrænten, kan du få et bedre syn af grågæs og tranens dansende ben gennem en kikkert. Med en kikkert kan du også holde dig på afstand, give fuglene ro og undgå at komme for tæt på. 
Omkring søerne i reservatet og i kærene lige ved fugletårnet er der masser at kigge på for den fugleinteresserede det meste af året. I marts-april kan du se traner, der danser og trompeterer. Enkelte par yngler i reservatet, og dem kan du være heldig at se spankulere rundt parvis med én eller to unger senere på sommeren. Også tinksmeden yngler her. Nogle år vælger et af landets sidste ynglende hjejlepar at yngle her, og når musene er rigelige, synes også mosehornuglen at reservatet er et hit. 
Ørne, både fiskeørn og havørn, er forholdsvis hyppige gæster i Hanstholm Vildtreservat, mens kongeørnen kommer på sjældnere visit. 
I træktiden kan du stort set dagligt se tusindvis af rastende fugle. Det er store flokke af kortnæbbede gæs fra ynglepladserne på Svalbard, og i de senere år er flokkene af grågæs og sædgæs blevet større og større. 
Kommer du i vintertide, kan du se stor skallesluger, toppet skallesluger, troldand, hvinand, taffeland og sangsvane i reservatets søer, blandt andet i Nors Sø, som også på andre tider af året har et meget rigt og varieret fugleliv. Uanset hvornår på året, du er på besøg, kan du se skarv, lappedykker, fiskehejre, masser af forskellige måger og blishøne. Og om efteråret kan du nyde store flokke af vadefugle på træk – både hjejler, viber og rødben, hvidklirre og mudderklirre, de tre sidste dog i lavt antal.

Læs mere om fugle i Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Se fulgetårnets placering på kort på udinaturen.dk

Badning

Al badning frarådes på den kyststrækning langs havet, som flugter med Hanstholm Vildtreservat. Men snydes for en dukkert, skal du ikke. I Nors Sø, som er en af Danmarks reneste, kan både børn og voksne bade i god ro og orden. Badepladsen, som ligger på den sydvestlige bred, er et yndet mål for vandhunde. Her er både toilet, bålplads, grillplads og borde og bænke at sidde ved. En særlig gevinst for vandhunde ved at vælge Nors Sø er alt det flyvesand, der er blæst ind over søen og har lagt sig omkring 100 meter ud i søen som en dejlig sandbund.

Du må ikke sejle og windsurfe på de statsejede arealer i Nors Sø.

Fang en fisk

Nors Sø

Du må fiske i Nors Sø fra Vilsbøl-siden og mod betaling.

Læs også om fiskeri i Thy

Se de søer, det er tilladt at fiske i på udinaturen.dk

Bagsø

I den idylliske lille Bagsø, som ligger i den allersydligste del af Tved Plantage lige i skovbrynnet kun nogle få hundrede meter fra den store Nors Sø, kan du fiske og nyde en enestående stilhed og skønhed samtidig. Der er så gode tilkørselsforhold, at hjemmesiden thyfisker.dk skælmsk skriver, at man dårligt behøver stå ud af bilen for at dyrke sin passion for fiskeri. Også kørestolsbrugere og gangbesværede kan fiske i Bagsø, fordi der i 2004 blev bygget en helt speciel handicapvenlig fiskeplatform ved bredden. Der er borde og bænke og en bålplads tæt derved, så I kan nyde fisken straks.

Bagsø har også en anden force, som tiltrækker lystfiskere langvejs fra: Her er suder. Det er grønne karpefisk, som lever af blandt andet rådne plantedele og derfor har fået det lident flatterende tilnavn ’mosens skraldemænd’. For lystfiskere er suder populærere, fordi de kæmper for deres liv og derfor giver fiskeren en udfordring. Du kan desuden fange skælkarper, gedder, skaller og aborrer i Bagsø, som er 4 meter dyb i den dybeste nordlige ende.

Kommer du i bil, kan du fra Nors Kirkeby køre ad Hindingvej mod Hinding, indtil du har søen på din venstre side. Der er parkeringsplads ud mod vejen, og handicappede kan køre helt ned til søen.

Find rav

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag efter en kraftig storm. Du skal lede efter ravklumperne i de bræmmer af tang, som havet har skyllet op på stranden.

Pluk og spis

Der er gode muligheder for at finde spisesvampe i Tved Klitplantage. Her er mange forskellige slags. Men husk kun at plukke til eget forbrug og at plukke varsomt, så du ikke ødelægger svampenes levesteder.

Læs mere om svampejagt

Naturlegeplads

Tæt på Tved Kirke i den østlige del af Tved Klitplantage er der fri adgang til en hyggelig lille naturlegeplads. Legepladsen ligger på et græsbevokset areal mellem Tved Kirke og plantørboligen og er enkel med gynger og balancesti. Der er også en bålplads, så I kan stege en pølse til frokost. En af vandreruterne går forbi naturlegepladsen og egner sig godt til en gåtur for familier med småbørn.

Gå på opdagelse i krigshistorien

I den nordligste del af Hanstholm Vildreservat er 19 bunkers fordelt i klitterrænnet. Her har de været, siden tyskerne besatte Danmark under Anden Verdenskrig. Hvis I går en tur i området, vil I se mange af dem og flere af dem kan I også besøge. Når I kører på Kystvejen fra syd ind mod Hanstholm, får I øje på nogle af dem på højre hånd. De udgør Batteri I og er en del af Museumcenter Hanstholm, som er et must, når man er på disse kanter.

Læs mere om Batteri I i Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Vandreture

Der er tre afmærkede vandreruter i Tved Klitplantage – den ene med en afstikker i kanten af Vildtreservatet. Desuden går den afmærkede vandrerute, Vestkytstien, langs Vesterhavet i Hanstholm Vildtreservat.

Se vandre-, cykel- og rideruter på udinaturen.dk

Vandreruter i Tved Klitplantage

I plantagen er ruterne markeret med gule pile på røde pæle, og på to af ruterne kan du afkorte strækningen ved at dreje af, når du ser en blå pil – og så følge den blå pil videre. 
De tre ture er: 
1. Turen fra Tved Kirke, som er seks km lang. Hvis du forkorter den og følger den blå rute, er den tre km lang. Turen begynder i frodig løvskov og løber ud omkring Langsande, der er plantagens største parabelklit. 
2. Turen fra Nors Sø er tre km, med mindre du nøjes med den blå rute på 1½ km. På denne bevæger du dig på kanten af Hanstholm Vildtreservat over Isbjerget, der med sine 56 meter over havet er det højeste punkt i reservatet. 
3. Turen fra Sårup er fire km lang og går blandt andet til fugletårnet, hvorfra du har gode chancer for at se krondyr og fugle, blandt andet traner.

Vandring ad Vestkyststien

Vestkyststien består dels af en cykelrute (national rute nr.1), dels af en vandresti, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende oplevelse langs kysten, når du på gå-ben traver det stykke af den i alt 560 km lange rute, som følger Jyllands vestkyst langs Hanstholm Vildtreservat. Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute og blev skabt tilbage i 1970’erne. Den er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter ubrudt gennem otte lande rundt om Nordsøen.

Læs mere om Vestkyststien

Vandring ad Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som gennem otte lande fører hele vejen rundt om Nordsøen. Her ved Hanstholm er ruten identisk med Vestkyststiens vandrerute. Men hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, kan du bare komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet.

Cykelruter

Vestkyststien

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkyststien. Den løber langs hele Vestkysten. Her ved Hanstholm løber den vest om Tved ved Kystvejen.

Lokal cykelrute

Du kan også vælge en lokal rute, som fra Klitmøller følger Vestkyststien op langs Kystvejen vest for reservatet og går hele vejen rundet om reservatet gennem Tved Klitplantage. Det er en strækning på i alt 40 km.

Nordsø-cykelrute

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skottland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere om Nordsø-cykelruten på northsea-cycle.com

Riderute

En længere riderute med overnatningstilbud byder ryttere og heste velkommen til Nationalpark Thy. For på ryggen af en hest er nationalparken en helt særlig naturoplevelse. Du kan ride på din egen hest, eller du kan leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området. Stien går fra Lodbjerg Fyr til Sårup. Gennem skov, langs havet og kortere strækninger langs småveje. Den lægger blandt andet vejen omkring shelterpladsen ved Peter Odgaards Plads i Tved Klitplantage og ned om sydsiden af Nors Sø. Flere steder langs ruten er der pause-folde, så hesten kan sættes på fold.

Læs mere om rideruten i Thy

Leder du efter en kortere tur, er du velkommen til at ride en tur på grusvejene i Tved Klitplantage. Hesten skal dog holdes enten i siderabatten eller i midterrabatten. Det er ikke tilladt at ride i Hansholm Vildtreservat. Du kan læse mere om ridestier i Thy og om, hvad du skal være opmærksom på som rytter i skovene.

Læs mere om ridning i Thy

Bål- og picnicpladser

Ved shelterpladsen på Peter Odgaards Plads ved Sårup i den nordlige ende af Tved Klitplantage er der bål og brænde, så i kan lave mad og få varmen. Mellem Bagsø og Nors Sø er også en bålplads og en grillplads.

Overnatning

På Peter Odgaards Plads ved Sårup er en primitiv overnatningsplads med shelter, bålplads, toilet og vand. Overnatningsstedet ligger i den nordlige del af Tved Klitplantage, just på kanten af Hanstholm Vildtreservat, og cykler du ad Vestkyststien kommer du lige forbi. En af de tre vandreruter i Tved Klitplantage lægger også vejen forbi Peter Odgaards Plads på vej mod fugletårnet i Sårup. Tidligere lå her en ejendom. Nu er der bare et shelter og en bålplads i den tidligere have, som du er meget velkommen til at slå dig ned ved en nat eller to. Pladsen ligger sydvest for Såruphus, så hvis du er i bil, kan du parkere ved p-pladsen i Sårup. Derfra er der afmærket vej til shelteret.

Se overnatningsmuligheder på kort på udinaturen.dk

Hunde i snor er velkomne

Hverken i Hanstholm Vildtreservat eller Tved Klitplantage må hunde løbe rundt uden snor. I snor er de imidlertid velkomne, dog ikke i vildtreservatet.

Arrangerede ture

Nationalpark Thy, Naturstyrelsen og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Læs mere om aktiviteter i Nationalpark Thy

Se arrangementer på udinaturen.dk

Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller f.eks. en guide, som særligt kender til kulturhistorien. Book mindst et par uger i forvejen.

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Læs om app'en

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app ’Den grønne tråd’.

Find den på green.thisted.dk

Der er også en trykt guide med kort, som du kan købe hos Nationalpark Thy.

Læs guiden "På sporet af Nationalpark Thy"


Mere om Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage:

Kort med seværdigheder Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk