Aktiviteter på Helgenæs

Vandreture

Der er mange gulprik-mærkede vandreruter på Helgenæs-Fuglsø, der dog ikke er forbundet i et sammenhængende vandresti-net på Helgenæs. Øvede vandrere med gode støvler og proviant kan vandre Helgenæs rundt langs kysten fx fra Draget t/r. Turen er anstrengende, ofte på sten og ral, ca. 25 km og varer en hel dag, fx med pause ved Sletterhage. Ved Fuglsø kan du på to gulprik-ruter bruge Nationalpark Mols Bjerges gratis smartphone-applikation, hver med historier til 5-6 særlige stedere undervejs, men også med konkurrencer med spørgsmål og tre svarmuligheder.

Der er dog gode muligheder for at vandre frem til området via fint stinetværk i Rønde-Ebeltoft-Mols-området.

Se mere på detaljeret stikort på syddjurs.dk

Drageflyvning på Ryes Skanser. Foto: Per Fløng

Badning og snorkling

Der er friskt rent badevand for enhver smag – med hensyn til strandtype, bund, vanddybde og bølger. Sandstrand og ret lavt vand findes på begge sider af Draget (landtangen til Helgenæs) og ved Ryes Skanser Øst. Dybere vand findes ved stenkysterne, fx mellem Lushage og Sletterhage og nordvest for Sletterhage. Her kan dygtige svømmere og snorkeldykkere udfolde sig i stille vejr, med stor forsigtighed og evt. badesko. Specielt på syd- og vestvendte kyster skal man dog være opmærksom på lange dønninger, der ”ud af ingenting” i et par minutter kan bryde voldsomt ved kysten – forårsaget af kølvand fra passerende skibe, ofte på stor afstand.

Ved Fuglsø Strand er der en undervands-aktivitets-sti, markeret med bøjer og en forankret ponton-platform. Den er opsat 1.5. – 1.11. Info-folder fås på Karpenhøj Naturcenter.

Se badestrande og snorkesteder på udinaturen.dk

Læs mere om undervandsstien på syddjurs.dk

Bål- og overnatningspladser

Der er en del forskellige overnatningssteder, alle ret primitive med få eller ingen faciliteter. En lejrplads, nær Tyskertårnet, kræver bookning. Dertil kommer en række både offentlige og private sheltere, teltpladser mm langs kysten – især beregnet på havkajaksejlere, nogle med reservation.

Se bål- og overnatningsplader på udinaturen.dk

Ridning

Man må ride på stranden i perioden 1. september til 31. maj. Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede marker, brakmarker, stubmarker mv., medmindre man har ejerens tilladelse. Skiltede rideruter med faciliteter finder du få kilometer væk i Mols Bjerge.

Læs mere om Rideruter i Mols Bjerge

Fisker ved Sletterhage Fyr. Foto: Per Fløng

Fiskeri

Der er gode og frie fiskemuligheder (med fiskekort) langs kysten, fx når mange havørreder forår og efterår trækker i det kolde vand langs Helgenæs-Fuglsøs kyster. Enkelte steder er det også muligt at sætte mindre både i vandet, især ved Ryes Skanser øststrand – her fisker du sammen med skarv, marsvin og spættet sæl. Hold god afstand og giv dem fred, specielt ved det kilometerlange rev, Rønnen, vest for Draget, som både er fuglereservat og EU-habitatområde.

Ved Draget og nordøst for Lushage er der lavt og rent vand. Her kan du (evt. med rejehov) fange strandkrabber, rejer, blåmuslinger og strandsnegle og tilberede delikate måltider – over bål eller derhjemme.

Sejlads

Der er mulighed for isætning af mindre sejl-, ro- og motorbåde eller havkajak ved Draget, Ryes Skanser øststrand og veststrand samt Sletterhage. De store kyststrækninger giver gode muligheder for sejlads, men vær opmærksom på, at de fleste af Helgenæs’ kyster ligger meget åbent og uden beskyttende vige og næs. Beskyttet farvand findes især ud i Begtrup Vig med isætning på vestsiden af Draget og sejlads mellem Kongsgårde og Begtrup. Vær her opmærksom på Rønnet, sten- og sandrevlen mod vest, som er reservat for fugle og sæler i yngletiden. Her må man ikke gå i land, men hold god afstand til det kilometer-lange rev.

Helgenæs-Fuglsø har en hel række meget forskellige overnatningspladser for havkajak-sejlere. Nogle er kun primitive teltpladser, andre har shelter. En shelterplads (ved Sletterhage) er offentlig, mens andre er private og skal reserveres.

Landskab mod vest. Per Fløng

Cykling

Fra Rønde-Ebeltoft-Mols fører gode cykelstier helt frem til Helgenæs-Fuglsø - langs landevejene og gennem Mols Bjerge. På Helgenæs må man stort set nøjes med at cykle sammen med bilerne på de små landeveje, der dog – uden for pendlertid og hovedferier – kan være meget fredelige.

Der er ingen MTB-ruter i området. En god MTB-rute findes ca. 15 km væk, i Søndre Plantage syd for Ebeltoft.