Aktiviteter i Klitplantagerne ved Vandet Sø

Maratonruter, cykelspor, rideruter, golfbane, hav og sø at svømme i og bølger at surfe på. Mulighederne for aktiv livsstil er omfangsrige i Klitplantagerne ved Vandet Sø. Samtidig får du naturoplevelser ud over det sædvanlige ved Vandet Sø, en af Danmarks reneste, og i de gamle klitplantager.

Se og hør krondyr, Danmarks største landpattedyr

Du er tæt på Hanstholm Vildtreservat, når du besøger Vilsbøl Klitplantage. Og selvom det er i Vildtreservatet, at du har bedst chance for at se krondyr, kan du også være heldig at se dem her. De går omkring i området, som byder på en god variation af skov og mindre, åbne arealer. Bedst chance har du en stille aften eller en tidlig morgen. I brunsttiden – i sensommeren – kan du være heldig at høre hjorten, hannen, brøle. I brunsttiden skal du i øvrigt være særlig varsom med ikke at forstyrre dyrene. Her skal de have ro for at sikre næste års afkom.

Vidste du i øvrigt, at hunnerne kaldes hinder og ungdyrene kalve? Og at hjorten sviner sig selv til i søle, i mudder og egen urin, for at tiltrække hinderne?

Se på fugle

Går du en tur langs Nors Sø og når frem til udsigtstårnet nord for Nebelhus, kan du nyde en smuk udsigt over Nors Sø, Tved Klitplantage og Hanstholm Vildtreservat. Eller du kan gå op på toppen af den høje kystskrænt ved Årbjerg og træde op på den handicapvenlig udsigtsplatform, hvorfra du har formidable muligheder for at nyde fuglene i den vestlige ende af Vandet Sø.

Vandreture

Der er en 15 afmærkede vandreruter i de tre klitplantager ved Vandet Sø. De er alle mærkede med farvede pile på Naturstyrelsens karakteristiske røde træpæle i terrænnet. Farveangivelserne på de enkelte turbeskrivelser nedenfor henviser til ruternes farvemarkeringer ude i terrænet.

Se ruterne i vandretursfolderen

Nystrup og Vandet Klitplantager:

Kystskræntruten
Ruten er 2,8 km og følger på et stykke den gamle kystskrænt fra stenalderen, og du har flot udsigt mod Klitmøller og Hanstholm.

Vegebjergruten
Ruten er 4,7 km lang. Når ruten runder hjørnet af Vangså Hede, når du det område, hvor der er fundet potteskår, som formentlig stammer fra en jernalderboplads. Man mener i øvrigt også, at herregården Nystrup lå her fra omkring år 1400.

Nystrupruten
Ruten er 4,2 km og udgår fra p-pladsen på Søvej eller fra p-pladsen i vestenden af Ministervej. Turen går gennem den mest frodige og produktive del af plantagen. Hvor ruten skærer Ministervej, lå herregården Nystrup fra omkring år 1600 til 1910, hvor den på grund af sandflugten måtte flyttes østpå.

Graves Bakker
Ruten Ruten er 1,9 km. Turen går op over de delvis ubeplantede Graves Bakker, som er op mod 40 meter høje. Du har derfor en vid udsigt her fra mod syd.

Hoverimmeruten
Ruten på 4,3 km rummer hele spektret fra den frodige skov domineret af løvtræer ved rutens udgangspunkt til den magre og forblæste bjergfyrplantage ved Nordre Glarbjerg.

Rindbæk Ruten
Ruten er 1,9 km og følger slugten langs Rindbæk til Rindbæk Sø, som er dannet ved opstemning af bækken. Her vil du se en mængde selvsåede grantræer. Området er et godt eksempel på naturnære driftsformer i skovbruget.

Vandetruten
Ruten er 7,6 km og går gennem bevoksninger af især ædelgran, kantet med bøgetræer langs veje og spor. Fra Skårup Høje i nord er der udsigt over dalen mod Øster Vandet.

Trøjborgruten
Ruten som er 2,9 km, starter ved Trøjborgvej og fører dig igennem nåleskov, og langs skovbrynet med udsigt over klitheden og Vesterhavet.

Rød hjertesti
Stien som er 9,8 km, starter ved P-pladsen i den vestlige ende af Søvej. Stien føre dig forbi Svalhøje og langs Vandet Sø. Hvor ruten skærer Ministervej, lå herregården Nystrup fra omkring år 1600 til 1910, hvor den på grund af sandflugten måtte flyttes østpå.

Blå hjertesti
Stien er 4,9 km og er en afkortelse af den Rød hjertesti. Her kan du gå langs Vandet Sø.

Vilsbøl Klitplantage:

Hulvejruten
Ruten er 0,8 km lang, og du kan komme ind på den fra rastepladsen på Klitmøllervej ved naturlegepladsen. Ruten tager dig med på en strækning langs en smuk gammel hulvej. Der er en betagende udsigt fra Årbjerg, som ligger øverst på den gamle kystlinje og rummer mange gravhøje.

Årbjergruten
Ruten som er 2,2 km lang, er samme tur som Hulvejruten blot med en forlængelse mod nord.

Vilsbølruten
Ruten er 7,2 km og begynder på p-pladsen på Klitmøllervej eller ved bålpladsen ved Nors Sø. Turen går gennem varieret terræn, og du vil opleve mange forskellige bevoksninger. På vejen kommer du forbi Nebelstenen, hvor herregården Nebel lå frem til 1600-tallet.

Nebelruten
Ruten som er 2,6 km, tager dig gennem en bevoksning, der er anlagt som forsøgsområde med forskellige træsorter, da plantagen blev etableret. De store ædelgraner og de mange ege og bøge er mere end 100 år gamle. Du vil se, at granernes efterkommere myldrer op af skovbunden.

Degnbjergruten
Ruten er 4,9 km og begynder ved bålpladsen ved Nors Sø og følger søbredden mod øst. Længst mod øst går turen over private arealer ad en trampesti. På tilbagevejen kommer du igen ind på skovvejene, hvorfra du flere steder har vid udsigt over søen og over Hanstholm Vildtreservat.

Vandring ad Vestkyststien

Strækningen langs Vestkysten rummer dels en cykelrute (Vestkystruten, national rute nr.1), dels en vandresti, Vestkyststien, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej. Du får en forrygende oplevelse, når du på gå-ben traver det stykke af den i alt 560 km lange rute, som følger Jyllands vestkyst i Nationalpark Thy fra Agger i syd til Hanstholm i nord. Ruten går over Vangså Hede og gennem den vestligste del af Nystrup Plantage, før den rammer Klitmøller og fortsætter nordpå.

Har du gode ben, kan du gå hele turen fra Rudbøl ved den dansk-tyske grænse til Skagen. Vandrestien er Danmarks ældste nationale rute, og den del, der går gennem Thy blev skabt i 1980’erne. Ruten er en del af Nordsøruten, som er en af verdens længste vandreruter.

Læs Naturstyrelsens beskrivelse af Vestkyststien

Læs mere om Vestkyststien på tgv.dk

Vandring ad Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som går gennem otte lande: Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England.  og fører hele vejen rundt om Nordsøen. I Thy er ruten identisk med Vestkyststien. Men hvis du for alvor trænger til en god lang travetur i egne tanker, er det bare at komme af sted. Først om 6.000 km er du tilbage, hvor du begyndte efter den lange cirkulære tur rundt om havet.

Læs mere om Nordsøstien på northseatrail.org

Cykelruter

Skovvejene:

Der er mange gode skovveje i de tre klitplantager ved Vandet Sø, hvor du er velkommen til at cykle. Tag en madpakke med – og en kikkert. Så er dagens energi og underholdning sikret.

Vandet Sø Ruten:

Smuk endags cykeltur på 21 km. Ruten udgår fra Klitmøller, og fører rundt om den smukke Vandet Sø, gennem Vilsbøl, Vandet og Nystrup Plantager.

Turen gennem skovene byder på stor variation i landskabet, og mange bratte op- og nedkørsler. Det kan mærkes i benene. Men det er oplagt at tage pauser for at nyde udsigten bl.a. ved Kronens Hede, med Vandet Sø i baggrunden, eller tage en dukkert ved badepladsen i Nors Sø, hvor der også findes bål- og grillpladser.

Se kort over ruteforløb.

Vestkystruten:

Cyklister, der gerne springer på jernhesten for at få en smuk og lidt længere cykeltur, kan prøve kræfter med Vestkystruten, der løber langs hele den jyske vestkyst. Ruten følger fra syd Kystbejen over Vangså Hede til Vangså, hvor du har mulighed for en afstikker til havet. Ruten går gennem det tidligere skydeterræn i Nystrup Klitplantage og går så ind gennem Klitmøller, før den igen fortsætter langs kystvejen til Hanstholm.

Læs mere om Vestkystruten gennem Nationalpark Thy

Nordsø-cykelrute:

Ligesom vandrere kan følge en Nordsøsti rundt om Nordsøen, kan cyklister gøre det samme. Nordsø-cykelruten går gennem otte lande, Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skotland og England. Ruten sender dig rundt i fantastiske kystlandskaber og lader dig cykle både på vej og på sti.

Læs mere på northsea-cycle.com/

Mountainbike

Mountainbikerute i Vilsbøl Klitplantage:

6,3 km spændende og udfordrende sti til mountainbikere er anlagt i Vilsbøl Klitplantage. Det er lokale mountainbikere, der sammen med Naturstyrelsen Thy har designet den 7 km lette rute med mulighed for at prøve kræfter med 1,9 km middelsvære og 1,0 km svære spor i form at sløjfer på det lette spor. Ruten er markeret med pile med farvekoder, der angiver rertning og sværhedsgrad. 

Du både begynder og slutter på p-pladsen på Klitmøllervej ved 12-km-mærket.

Mountainbikerute i Vandet Klitplantage:

7,0 km spændende og udfordrende sti til mountainbikere er anlagt i Vilsbøl Klitplantage. Det er lokale mountainbikere, der sammen med Naturstyrelsen Thy har designet den 7 km middelsvære rute med mulighed for at prøve kræfter med 1,0 km svære spor i form at sløjfer på det lette spor. Ruten er markeret med pile med farvekoder, der angiver rertning og sværhedsgrad.

Du både begynder og slutter på p-pladsen ved Hjardalvej.

En nat under åben himmel

Klitplantagerne ved Vandet Sø byder på flere spændende muligheder for at overnatte under åben himmel.

Du kan vælge et af de primitive overnatningssteder, som er beregnet til en enkelt eller to nætter for dig alene eller sammen med en lille gruppe. Typisk består et primitiv overnatningssted kun af en markering med en pæl og en bålplads. Ofte er der dog bygget et shelter på en primitiv plads, men du kan ikke booke det. Derfor er det ’først-til-mølle’-princippet, der gælder. Naturstyrelsen opfordrer til, at man taler sig til rette på pladsen, så alle har mulighed for at blive der om natten. Områdets pladser har også typisk et das. De store lejrpladser er forbeholdt større grupper, der kan booke lejrpladsen på forhånd.

Primitive pladser finder du i:

  • Vandet Klitplantage - på en tidligere eng ved Tandlægensvej ca. 300 m syd for Vandet Sø. Der er shelter, lokum, vand og bålplads. Naturtsyrelsen lægger brænde på bålpladsen i højsæsonen. Såfremt der ike er brænde på bålpladsen henvises besøgener til selv at finde brænde i skovbunden.
  • Vilsbøl Klitplantage - på en gammel hustomt i plantagens østlige del, syd for Degnbjerg med udsigt over Nors Sø og Hanstholm Vildtreservat på den anden side af søen. Pladsen har shelter, muldtoilet, vand og bålplads. Brænde må man samle i skovbunden. Godt en kilometer mod vest ligger badepladsen ved Nors Sø, hvor I kan nyde en dukkert i søen, som er en af de reneste søer i Danmark.
  • Vilsbøl Klitplantage - på en hustomt efter Nebelgård ligger en stor lejrplads med en stor shelter til brug for skoleklasser, spejdere m.fl. Pladsen har en stor shelter med plads til små 20 personer, bålplads, das og vand samt et areal til teltslagning. Lejrpladsen kan bookes af større grupper.

Regler for brug af de primitive overnatningssteder

I kan bruge de primitive overnatningssteder på Naturstyrelsens arealer uden at søge tilladelse først. Bare trop op og læg jer. I må højst overnatte to nætter på samme sted, og I skal holde pladserne pæne, og huske at tage affaldet med jer, når I forlader området.

Fri teltning

I en stor del af Vandet og Nystrup klitplantager kan du slå dit telt op for en enkelt nat. Man må dog højst slå to 3-mandstelte op samme sted, og de skal være uden for synsvidde. Der er ikke tilladt at tænde bål i skovbunden, men man må bruge et feltkøkken med lukket ild. Læs mere om reglerne for fri teltning her.

Læs mere om overnatningspladser samt se de områder der er udpeget til fri teltning på udinaturen.dk

Shelter ved Nors Sø. Foto: Lars Gundersen

Naturlegeplads – med bålplads

I Vilsbøl Klitplantage ved Årbjerg er indrettet en skøn naturlegeplads med madpakkehus, og over for legepladsen er der bygget et bålhus, så I kan sidde i tørvejr og lave mad. Pladsen kan frit bruges alle der går bus "til døren", når  skoler og børnehaver vil på besøg i skoven. Der er borde og bænke, hvor man kan sætte sig og nyde madpakken. Der er også toilet på pladsen.

Skovlegeplads. Foto: Lars Gundersen

Tag en svømmetur i nogle af landets reneste søer

Du kan finde to af Danmarks reneste søer netop her – med kun en kilometers afstand. Ved Vandet Sø neden for p-pladsen ved Årbjerg er der i sommerhalvåret en badebro, som bringer dig over stenbunden ved kanten ud til den dejligste sandbund. Hele året kan du sætte dig ved borde og bænke og nyde stilheden og udsigten. Familier med små børn foretrækker badepladsen ved Nors Sø, hvor der sandbund og lavvandet langt ud i søen.

Vandet Sø og Nors Sø er begge såkaldte karstsøer, som betyder, at de er næringsfattige søer på kalkbund. Rent vand strømmer ind i søerne gennem sprækker i kalken. Søerne er cirka 20 meter dybe og er tidligere havbugter, som blev afsnøret fra havet ved den landhævning, der begyndte ved seneste istid. Da sandet under de lange perioder med streng sandflugt føg ind fra vest, blev sandet bogstaveligt fanget af søerne, så der blev skabt dejlige strande på vestsiden af begge søer.

Tag en dukkert i havet

Stranden både syd for Klitmøller og i selve Klitmøller er oplagt til en dukkert. Uanset vejrliget, påvirker havet både krop og sjæl. Vilde og voldsomme er bølgerne nogle dage, og mere nænsomme andre. Det er ikke klogt at bade langs stranden mod Hanstholm, da strømmen her er særlig stræk.

Læs om badesikkerhed på badesikkerhed.dk

Vandre- og MTB-rute. Foto: Lars Gundersen

Gå på opdagelse i herregårdejernes historie

Store dele af plantagerne ved Vandet Sø ligger på jord, som i tidernes morgen tilhørte de rige herregårde Nystrup og Nebel. Gårdene blev nævnt i skriftlige kilder helt tilbage i henholdsvis 1443 og 1360. Dengang lå de langt mod vest og var begge store og rige gårde. De fik imidlertid en rædsom skæbne. For da sandflugten satte ind, føg sandet ind over gårdenes jorder, som blev ødelagt. Ad flere omgange blev gårdene derfor – med århundredes mellemrum – flyttet ind i landet mod øst, væk fra det allestedsværende sand.

I næsten 300 år lå herregården Nystrup ved den vestlige ende af Ministervej. Her kan du stadig se tydelige rester af gårdanlægget. Omkring år 1700 var det den danske konge, som ejede herregården Nystrup, der dengang var udlagt som ryttergods. Du kan se, at de enkelte områder her stadig bærer kongelige stednavne som Kronens Hede og Kongens Kilder.

Herregården Nebel, der i mange år var i adeligt eje, lå frem til 1600-tallet der, hvor Nebelstenen i dag står i Vilsbøl Plantage. I 1632 blev gården – som det skete for Nystrup – revet ned og flyttet længere ind i landet mod øst til det sted, hvor skovløberboligen Nebelhus ligger i dag.

I 1892 brændte Nebel og måtte derefter flyttes og endnu engang opføres på ny.

Omkring år 1900 overtog staten hovedparten af herregårdenes sandede jorder, som siden er blevet beplantet og blevet til dele af Nystrup, Vilsbøl og Vandet Klitplantager.

Hils på forfædrene fra bronzealderen

Thy er det sted i landet, hvor der er flest gravhøje fra bronzealderen. Du kan se mange af dem, når du kører rundt i landsdelen, også selvom man anslår, at tre fjerdedele af gravhøjene er fjernet og overpløjet.

Også i Nystrup, Vilsbøl og Vandet Klitplantager kan du studere adskillige velbevarede høje. Alene i Vandet og Nystrup klitplantager er der flere end 60. Vandetruten (7,6 km) med start fra p-pladsen på Hjardalvej tager dig forbi mange af dem. Lige nord for den lille by Vester Vandet nord for Vandet sø, ligger den smukke højgruppe Edshøje. Kravler du til tops her, har du udsigt helt til havet. Noget tyder på, at det tidligere har været muligt at sejle fra havet via Klitmøller Å til Vandet Sø. Man har gennem en årrække fundet adskillige mønter og ædelmetaller, som peger på, at der har været en handelsplads mellem Øster Vandet og Vester Vandet på overgangen mellem jernalder og middelalder.

Plantagerne gemmer også på hulveje, som fortæller om gamle tiders færdselsårer. Hvis du besøger Vilsbøl Plantage og går mod Årbjerg, kan du finde tre parallelle veje mod Klitmøller. Og mellem den brede asfaltvej og den tidligere landevej, ser du den gamle hulvej.

Vandrerute i klitplantagerne. Foto: Lars Gundersen

Test din kondition på sundhedssporet

I den østligste del af Vandet Klitplantage er der anlagt et såkaldt sundhedsspor, som alle besøgende kan prøve kræfter med. Sporet udgår fra p-pladsen på Hjardalvej. Sporet, som er afmærket med blå pile, er 2,2 km langt og fører dig gennem frodig skov i den østlige del af plantagen.

Sundhedsspor findes flere steder i landet og er ruter på 1-2½ km, som du kan gå eller løbe og teste din kondition. Du behøver ikke være i god form for at være med, og du behøver ikke være vant til motionsløb og tests. Sundhedsporet er helt enkelt og kan bruges af alle børn og voksne fra 10 år: Løb eller gå ruten så hurtigt, som du kan, og tag tid på det. Bagefter kan du aflæse dit kondital på de tavler, der står ved målstregen. Beregningerne af de kondital, der findes på tavlerne, er nøjagtigt tilpasset sporets længde, terrænstigning og belægning.

Sporet er etableret i efteråret 2010 i samarbejde med Thisted Kommune og sundhedsnetværket ”Gå i gang”.

Konceptet sundhedsspor stammer fra Sverige. Det er indført til Danmark af Naturstyrelsen, og samtidig tilpasset, så det også kan bruges af børn. De første spor blev anlagt i Nordsjælland i 2009, og nu findes der mere en 30 spor rundt om i landet.

Sådan gør du:

Alle, der kan gå eller løbe et par kilometer, kan være med.

  • Hvis du ikke er vant til at løbe bør du gå ruten – husk at tage tid! Du skal gå så hurtigt du kan, og svinge kraftigt med armene.
  • Hvis du er vant til at løbetræne, kan du løbe ruten – husk at tage tid! Hvis du løber, skal du holde et tempo, som opleves noget anstrengende. Det svarer til, at du trækker vejret cirka 35 gange i minuttet, eller at du kan sige 3-4 ord for hvert åndedrag.
  • Nu kan du aflæse dit kondital på de tavler, der står ved målstregen.

         - Først finder du dit BMI i BMI-tabellen.

         - Find derefter den konditionstabel, der passer til dig - din alder, dit køn og om du har løbet eller gået ruten, og aflæs dit kondital.

Når du kommer hjem, kan du registrere dine resultater og læse mere om konceptet og om kondition generelt.

Læs mere på sundhedsspor.dk

Løb orienteringsløb i Vilsbøl Klitplantage

I Vilsbøl Klitplantage har orienteringsløbere fra Nordvest Orienteringsklub etableret et Findveji i Vilsbøl Plantage. Dvs.faste orienteringsposterposter, som er del af et landsdækkende tilbud  til alle om at løbe et let orienteringsløb.

Maratonruten – Nationalpark Thy Maraton

Er du maratonløber eller blot motionist, kan du deltage i ottendedels-, kvarte-, halve- og hele maratoner gennem noget af Danmarks barskeste natur. Løbene foregår i september.

Læs mere om løbene på nptmarathon.dk

Du kan også deltage i et maraton i februar.

Læs mere om løbet på thyrace.dk

Rideruten Thy – gennem Nationalpark Thy

’Rideruten Thy’ er en afmærket og sammenhængende rute gennem Danmarks vildeste natur - i nordvest ved Jyllands Skulder. Ruten strækker sig 100 km fra Lodbjerg Fyr i den sydligste del af Nationalpark Thy til Sårup i den nordlige del af Tved Klitplantage. Undervejs kommer du gennem en lang række naturtyper; strand, klithede, plantager, åbne marker og forbi ferske søer.

Der er fire pausefolde undervejs, hvor du kan sætte din hest på fold og selv holde pause. Pausefoldene er mindre indhegninger med vandtrug og begrænsede muligheder for græsning. De fire steder er i Vilsbøl Klitplantage, Hvidbjerg Klitplantage, Tvorup Klitplantage og i Tved Klitplantage.

Størstedelen af ruten følger anlagte skovveje, men på enkelte kortere strækninger følger den vandre- og cykelruter, går gennem landsbyer og følger stranden. Normalt må man ikke ride på danske strande i sommerperioden, men på den strækning af Rideruten Thy, der følger stranden, må du ride hele året.

Du kan arrangere en flerdagstur med overnatning i shelter eller på andre primitive lejrpladser og få en helt særlig naturoplevelse i Nationalpark Thy fra ryggen af din hest. Har du ikke egen hest, kan du leje en hest hos en af de hesteudlejere, der bor i området. Læs mere om Rideruten Thy her: http://www.riderutenthy.dk

Leder du efter en kortere tur, kan du her læse mere om ridestier i Thy og om, hvad du skal være opmærksom på som rytter i skovene.

God skik for ryttere og generelle regler for ridning i Thy

  • Hold dig på afmærkede ridestier.
  • Ridning langs offentlig vej skal ske i højre side af vejen.
  • Hvis du rider langs skovveje og grusveje, skal du holde dig i midter- eller siderabatten.
  • Sæt farten ned, når du møder fodgængere eller cyklister.

Rid gerne på ubevokset strand mellem 1. september og 31. maj, men resten af året er det forbudt. Der er særlig tilladelse til at ride på stranden hele året på den del af Riderute Thy, der går ud på stranden.

Golfbanen. Foto: Lars Gundersen

Tag en runde på golfbanen

En helt særlig placering har Nordvestjysk Golfklubs bane i Nystrup Klitplantage. Her kan du gå en runde på 18-hullers banen og samtidig nyde den fantastiske natur nær havet. Banen er anlagt i ryddede felter i plantagen og følger typisk lavninger i terrænet. Du kan købe gæstekort i klubhuset.

Læs mere på nvgolf.dk

Find rav efter stormen

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag efter en kraftig storm. Du skal lede efter ravklumperne i de bræmmer af tang, som havet har skyllet op på stranden.

Læs mere om at finde rav

Saml, pluk og spis

I klitplantagerne er der i sensommeren og et stykke ind i efteråret flere gode spisesvampe – lige til at plukke. Prøv for eksempel de gule kantareller og de brune rørhatte. Desuden kan du finde porse, skovsyre, hyld og mosebølle.

Læs mere om svampejagt

Tag din hund med i Tørvekær

Du kan lade din hund løbe frit omkring og nyde livet i hundeskoven ved Tørvekær nord for Vandet Sø. Et krav er det dog, at du har kontrol over din hund. Der er vejvisning til hundeskoven fra Klitmøllervej.

Fiskeri i søer og hav

Har du lyst til at fange en fisk til aftensmaden, har du flere muligheder her. I Nors Sø og Vandet Sø må du fiske fra bredden flere steder. Ved Nors Sø kan du stå på Vilsbøl-siden og ved Vandet Sø på Nystrup-siden. Du kan være heldig at tage gedde, aborre, skalle og laksefisken helt. Fiskeri i søerne kræver fiskekort, som du kan købe på turistkontorene eller hos Natyrstyrelsen Thy i kontortiden.

Læs reglerne om fiskeri i Thy

Se de søer som det er tilladt at fiske i på udinaturen.dk

Du kan også vælge at fiske i Vesterhavet, hvor du kan tage både fladfisk, hornfisk og makrel. Fra Hanstholm Havn kan du sejle med kutter til Det gule Rev efter torsk. 

Husk at købe det lovpligtige fisketegn uanset hvor du vil fiske.

Arrangerede ture

Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og andre inviterer til mange forskellige arrangementer i løbet af året.

Se arrangementskalenderen på nationalparkethy.dk

Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du løbende får tilsendt arrangementer til din e-mailadresse.

Se mere på thy360.dk

Hvis du har særlige ønsker eller gerne selv vil arrangere din helt egen tur, kan du booke en naturvejleder eller en guide, som særligt kender til f.eks. kulturhistorien.

Book mindst et par uger i forvejen på nationalparkthy.dk

App til mobilen

Nationalpark Thy har udviklet en app med en elektronisk guide til området og til de aktiviteter, der findes i nationalparken.

Find app'en på danmarksnationalparker.dk

Et andet bud på en app med gode informationer om området er Thisted Kommunes app ’Den grønne tråd’.

Find app'en på green.thisted.dk

Der er også en trykt vandre- og cykeltursguide med kort, som du kan købe hos Nationalpark Thy.

Se mere på danmarksnationalparker.dk

Windsurfers. Foto: Frank Bach, Colourbox

Surfing – prøv det eller kig på

Byen Klitmøller udtales med tryk på møller, fordi det er vandmøller, der har givet stedet navn. Tidligere lå der en lang række møller langs Klitmøller Å, som løber fra Vandet Sø og ud i Vesterhavet. Møllerne malede det korn, som skudehandlerne solgte til Norge i 1500-1600-årene.

I dag er stedet kendt som et af de bedste surfing-steder i Europa og kaldes Cold Hawaii. Her er et væld af surfere året rundt, her er surfskoler, træf, konkurrencer og mesterskaber. Selvom du måske ikke selv har mod på at prøve, er det en oplevelse i sig selv at se på de andre, der suser hen over Vesterhavet og fanger bølger og vinde, som var de skabt til det.

Læs mere om surfing i Thy og Cold Hawaii på visitthy.dk

Besøg Klitmøller

Tilbage fra 1500-årene- længe før nogen havde opfundet surfing -, var Klitmøller et rigt samfund. Velstanden stammede fra skudehandel med Norge. Thyboerne eksporterede korn og andre fødevarer, mens Norge sendte tømmer, jern og heste med tilbage til Danmark.

Indtil 1825 var der liv og penge og travlhed i Klitmøller. Men så blev der skabt passage i Agger Tange, så skibe kunne sejle direkte fra Vesterhavet ind i Limfjorden. Det skabte liv og penge og travlhed i Limfjordsbyen Thisted - og det på Klitmøllers bekostning.

De følgende 150 år levede store dele af Klitmøllers befolkning af fiskeri. Når du går en tur ved havet ved Ørhage, kan du se en lang række redskabshuse, auktionshus og redningsstation, som netop vidner om fiskeriets omfang. I 1967 indviede man den store nye havn i Hanstholm. Og endnu engang voksede en by i Thy på bekostning af Klitmøller. Hele fiskerflåden fra Klitmøller sejlede nemlig nord på til Hanstholm og holdt efterfølgende til der.

Siden har Klitmøller fået nyt liv som turistby – og i særgrad som surf-paradis elsket af kendere fra hele Europa.

Bevæg dig rundt i rester fra krigshistorien

Resterne af Hitlers Atlantvold er synlige mange steder langs kysten i Thy. Også i Klitplantagerne ved Vandet Sø. I den vestligste del af Vandet Klitplantage lå der under besættelsen en tysk garnison, som senere blev en luftmeldestation. Efter krigen blev stedet brugt som flygtningelejr. Enkelte betonfundamenter fra radarmaster og en ring af små bunkers er de mest synlige vidnesbyrd om tyskerne placering.


Mere om Klitplantagerne ved Vandet Sø:

Kort med seværdigheder Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk