Dyr

Gulspurv ved Esbjørns Klit. Foto: Lars Gundersen

Trækfugle

Har man sagt Skagen, må man også sige trækfugle. For Skagen er Nordeuropas bedste sted at opleve fugletræk. Hver årstid sine fugle. Om foråret trækker de store rovfugle fra vinterlokaliteterne i Afrika og Sydeuropa mod ynglepladserne mod nord. Rovfugletrækket om foråret er enestående for Skagen, men også mange andre fuglearter lægger vejen forbi, nogle kommer for at yngle om sommeren, og om efteråret er det muligt at observere havfuglene, der trækker syd på.
Særlig kendt er rovfugletrækket over Skagen hvert forår. Fra Afrika og hele det sydlige Europa kommer rovfuglene til ynglelokaliteterne i Nordskandinavien. De trækker helst over land, følger kystlinjerne og ender i Skagen, hvor Skagen Odde virker som en flaskehals. Her venter de på opdrift og den rigtige vind til turen over havet. Flere hundrede rovfugle kan samle sig i store ’skruer’, mens de langsomt arbejder sig højere og højere op.

Mange andre arter af havfugle og landfugle trækker også over Skagen i store flokke, f.eks. kragefugle, duer, drosler og finker.

Også om efteråret er der stor aktivitet omkring Skagen, når fuglene er på vej tilbage sydover. Fra august kan man specielt opleve de mange havfugle meget tæt på land, når kraftig vind presser dem ind i Kattegat, og når de igen flyver tilbage til spisepladserne i Nordsøen. Du kan være heldig at se kjover, terner, suler, alkefugle, rider og mallemukker. De to sidstnævnte kan du i øvrigt studere på nærmeste hold på Bulbjerg på Jyllands Vestkyst.

Læs vores guide til Bulbjerg

Ynglefugle

Mere end 100 fuglearter yngler omkring Skagen. Den særprægede natur i Skagen Klitplantage, og de heder, klitlandskaber og moser, der ligger i det omliggende landskab, gør, at der udover en række almindelige danske fugle også yngler sjældne arter, som for eksempel trane, rørdrum, rødrygget tornskade, hedelærke, karmindompap og natravn.

Myreløve

Den spændende myreløve lever i Sandmilen i den østlige del af plantagen. Her i landet kan du kun finde dette lille insekt i Skagen, på Læsø og på Bornholm. Myreløver er voldsomme i deres jagt på føde. De laver en tragt af løst sand i klitten, og når myrer eller andre insekter er på spadseretur og falder ned i tragten, er de prisgivet - de kan ikke komme op igen. Nu er der frit slag for myreløvens larver nede i tragtens dyb til at kaste sig over byttet. Du kan forholdsvis nemt finde tragtene, fordi de ses i sandet. Men voksne myreløver ser man sjældent, blandt andet fordi de helst er ude om natten, hvor de flyver rundt og ligner små guldsmede.

Brun sandspringer

Den brune sandspringer, som - når sandheden skal frem - har flere farver på ryggen, nyder at bo i Skagen Klitplantage. Den er forholdsvis nem at få øje på – og den er en udpræget rovbille.

Kronhjort, røv, rådyr, hare og egern

I en plantage med masser af besøg af mennesker på gå-ben og cykel vænner dyrene sig til de tobenede og bliver forholdsvis nemme at få øje på. Det gælder også i Skagen Klitplantage, hvor du derfor kan være heldig at se især egern, hare og rådyr. Men ræven bor her også, og gennem de senere år har kronhjorten vist sig her oftere og oftere.

Læs mere i artsleksikonet