Aktiviteter i Sønderskoven på Als

Sønderskoven er Sønderborgs ”baghave”. Den er et populært rum for alle former for friluftsliv, og du kan opleve den til fods, på hjul, til hest og sågar fra vandet i Sønderborg Bugt.

Få tjekket dit kondital

Sønderskoven gennemskæres af et vidt forgrenet net af skovveje, hvor du kan gå, løbe eller cykle gennem det grønne. Vil du have styr på dit kondital, kan du teste det på det 1,5 km lange Sundhedsspor ved Kathrinelund. Sporet er anlagt af Sønderborg Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen.

Læs mere om sunhedsspor på hjemmesiden

Beskyttet skov tager særlige hensyn til naturen

Skoven syd for Sdr. Landevej er udlagt som beskyttet skov. Her er naturen forbeholdt stilfærdige aktiviteter, som ikke forstyrrer dyrelivet. Du må gerne gå, løbe, cykle eller ride. Arrangementer, der kræver afmærkning eller særligt udstyr, tillades kun i skoven nord for Sdr. Landevej.

Tag hesten med i vandet ved stranden

Den sydlige del af skoven rummer et udbygget net af ridestier og -spor. Stier og veje kan benyttes til at ride på hele året, mens ridesporene er uegnede til ridning i vinterhalvåret. Ved stranden nær Fredsmaj kan du bade med hesten.

Tag hesten med

Fisk hornfisk og havørred i Sønderborg Bugt

Sønderborg Bugt er et fint sted at fiske. Fra stranden kan du om foråret tage hornfisk. Også havørred kan fanges her forår og efterår. Husk fisketegn!

Læs mere om lystfiskeri og fisketegn på hjemmesiden

Gå i grænsegendarmernes fodspor langs kysten

Gendarmstien fra grænsen ved Padborg til Høruphav går gennem Sønderskoven.

Læs mere om Gendarmstien på https://www.gendarmsti.dk/da/

Frokost i skoven

Et andet populært sted at indtage frokosten er Kryb-i-ly, hvor der er flere bord/bænke-sæt samt bålplads med grill. På p-pladsen i nærheden af Egetofte Naturskole er der en frokosthytte, hvor man kan spise sin madpakke i ly for regnen.    

frokost i skoven

Slip ungerne løs på legepladsen ved Katrinelund

Ved Katrinelund kan du slippe børnene løs på en stor legeplads med mange legeredskaber af træ. Her findes også bålpladser og bord/bænke-sæt.

legeplads ved katrinelund

Se på fugle ved Fredsmaj

Mange rovfuglepasserer Sønderskoven på træk forår og efterår. Fra fugleplatformen ved Fredsmaj har du en fin udsigt. Husk kikkert!

se på fugle

Spil rollespil ved Katrinelund

Sønderborg Rollespils Klub ”Mithrandir” arrangerer jævnligt rollespil ved legepladsen ved Katrinelund. Få mere info på klubbens Facebook-side.