Overnatning i naturen

Naturstyrelsen giver dig mange muligheder for at holde ferie i naturen - også om natten.

Sov i skovbunden - uden telt

Du må gerne overnatte i skovbunden på Naturstyrelsens arealer - i en sovepose, med et tæppe eller et regnslag eller i en hængekøje i et træ eller lignende - dog uden at beskadige træer, f.eks. deres bark, som især er sårbar om foråret. Hvis du ønsker at sætte et regnslag eller en tarp op, så den får samme funktion som et telt, må det kun ske i skovene med fri teltning eller på en af lejrpladserne.

Find et sted at overnatte på kortet

På kortet nedenfor kan du se mulighederne. På siderne for Fri teltningSmå LejrpladserShelters osv. kan du læse, hvilke regler du skal følge, når du er på nattur i Naturen.  Dobbeltklik på kortet for at zoome ind på det område, hvor du er interesseret i at overnatte. Klik på ikonet for at læse mere.

små lejrpladser = små lejrpladser | Naturstyrelsens store lejrpladser = Naturstyrelsens store lejrpladser  
Fri teltning = fri teltning

Pas på ilden

Når naturen er tør, øger det risikoen for naturbrande. Hvis kommuner indfører forbud mod brug af åben ild, gælder det også på Naturstyrelsens arealer.

Læs mere

Skal jeg booke?

Små lejrpladser og fri teltning skal du ikke booke. 

Hvis du vil overnatte på en af de store lejrpladser, skal du reservere plads. Book kun efter behov — og husk at aflyse din booking, hvis du alligevel ikke har brug for pladsen.  

Book en lejrplads på Book i naturen.

 

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Fri teltning

Naturstyrelsen har over 200 skove, hvor du må slå dit telt op for natten overalt - uden at spørge om lov først. For at det ikke skal udvikle sig til campingpladser, må du dog højst anvende 3-mandstelte, slå to telte op samme sted - og du må kun overnatte én nat, før du drager videre til et nyt sted. 

Se skove med fri teltning

Shelters

Naturstyrelsen har opført shelters på naturskønne steder i skovene. Det kan være alt fra et lille hus med plads til en familie – til en større overdækning, hvor op til 30 personer kan sove med tag over hovedet og ly for natten.

Man kan booke nogle af de store lejrpladser, og derved også booke shelteret. Det sker gennem Book i Naturen – og derved har du sikret dig fortrinsvret til at benytte pladsen/shelteret. 

Del gerne pladsen eller shelteret med andre, hvis du og din gruppe ikke benytter hele pladsen.

Se shelters

Små lejrpladser

Naturstyrelsen har i mange skove pladser, der er anlagt til overnatninger med telt, tarp eller lignende konstruktioner. Lejrpladsen kan ligge i en lysning og er ofte markeret med en rød pæl. Der er som regel en bålplads og i visse tilfælde også en vandhane. Der kan være mindre shelters på små lejrpladser. Man kan ikke booke små lejrpladser – det foregår efter først-til-mølle-princippet. Du må ikke benytte pladsen til mere end 2 overnatninger i træk.

Se små lejrpladser

Store lejrpladser

Naturstyrelsen tilbyder store lejrpladser til større grupper, f.eks. spejdere, skoler og børneinstitutioner. Pladserne kan have shelters, men det kan også bare være en stor eng med bålplads, ofte med adgang til drikkevand. Store grupper skal altid booke store lejrpladser på forhånd for at have fortrinsret til pladsen.

Der kan være begrænsning på, hvor mange nætter, man kan booke pladserne afhængig af hvor søgt pladsen er, årstiden, størrelsen etc. – hvordan vil i givet fald fremgå i forbindelse med bookningen.

Se store lejrpladser og book