BioGrenzKorr

Biodiversitet i Grænseoverskridende korridorer

BioGrenzkorr er et dansk-tysk samarbejde om biodiversitet i grænseoverskridende korridorer og handler om at udvikle, afprøve og formidle metoder i forvaltning af levesteder for særligt beskyttede arter. Metoder der kan anvendes i skov- og landbrug uden at skade levesteder, men samtidg være økonomisk fornuftige. Projektet har fokus på de sjældne og særligt beskyttede arter: Hasselsmus, birkemus og flagermus.

Projektet sker i samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn og Sønderjylland samt Stiftung Naturschutz og Landesforsten begge i Schleswig-Holstein. INTEEREG 4A finansierer projektet med 65% af det samlede budget, mens partnerne dækker 35% af hver deres budgetandel. Det samlede budget er på ca. 6,3 millioner kr.

Projektet støttes af

Projektpartnere