Lokale grønne partnerskaber

Tilskudsordningen Lokale Grønne Partnerskaber er ophørt med udgangen af 2015. Det er ikke længere muligt at søge midler herfra.

30 mio. kr. til grønne partnerskaber

Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne partnerskabsprojekter.

1. Hvad er et lokalt grønt partnerskab?
Et lokalt grønt partnerskab er en gruppe med to eller flere parter, som ønsker at gennemføre et lokalt projekt.

2. Hvilke projekter kan få tilskud?
Der kan søges tilskud til projekter, der gavner natur, friluftsliv eller viden om natur.

3. Hvad kan jeg få i tilskud?
Mulighed for tilskud fra denne pulje samt fra udlodningsmidler til friluftslivet og andre muligheder for finansiering.

4. Kom godt i gang!
Ansøgningsskema og budgetskema.

5. Hvordan prioriteres ansøgninger
Her kan du se, hvilke kriterier der vil blive prioriteret efter

6. Projektets forløb
Hvad gør jeg, hvis projektet forsinkes eller ændres?

7. Afslutning og afrapportering
Udfyld tre skemaer til hhv. afrapportering af projektet, timer og kroner.

Ansøgningsfrister

Der er to ansøgningsfrister hvert år: 1. januar og 1. maj.

Se projekter, der har fået tilskud

2007-2009

2010-2015

Bilag

Vejledning til ansøgere - maj 2015 (pdf)

Vejledningen rummer denne hjemmesides informationer i samlet form

Til brug ved ansøgning:

Til brug ved afslutning:

Til orientering: