Klitsyn i Vestjylland

Sandflugtsdæmpning

Naturstyrelsen Vestjylland varetager sandflugtsdæmpningen på en strækning af Vestkysten - fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand (nord for Søndervig). Dæmpningsarbejdet planlægges bl.a. på årlige klitsyn. Her bestemmes det hvor og hvor meget der skal dæmpes. Dette sker på baggrund af en afvejning af hensynet til naturen, herunder internationale beskyttelsesinteresser, landskabet samt en økonomisk prioritering.

Dæmpningsarbejdet består af pålægning af hø/halm på stier, udlægning af fyrretoppe, opsætning af faskiner og plantning af hjælme.

Klitsyn 2024

Årets klitsyn afholdes efter nedenstående plan. Der er angivet mødesteder og cirka-tidspunkter.

Mandag d. 17. juni 2024

Lemvig Kommune
kl. 08.30 - P-pladsen nord for Thorsminde - C 171
kl. 09.30 - Fjaltring Strand - Høfde Q
kl. 10.00 - Fjaltring Ferieby
kl. 11.00 - P-pladsen Vejlby Strand - C 192
kl. 13.30 - Harboøre Tange - Høfde 42

Torsdag d. 20. juni 2024

Holstebro Kommune
kl. 08.30 - Strandingsmuseet i Thorsminde
kl. 09.15 - P-pladsen i Fjand ved toilettet
kl. 10.30 - Græm Strand 
kl. 11.00 - P-pladsen Kærgårdvej

Ringkøbing-Skjern Kommune - nord (tidligere Ringkøbing Kommune)
kl. 13.15 - P-pladsen vest for hotellet i Vedersø Klit
kl. 14.30 - P-pladsen ved Odbjerg Strand
kl. 15.15 - P-pladsen syd for Strandgaarden
kl. 15.45 - P-pladsen Sidselbjerg Strand

Problemer vedrørende sandflugt/klitdæmpning eller ønske om at møde klitsynsgruppen bedes meddelt inden klitsynet. Se kontakt nedenfor.

Kontakt

Skovfoged Jens Henrik Jakobsen
Mail: jhj@nst.dk
Telefon: 20 31 11 80

Klitsynsrapporter fra tidligere klitsyn

Lemvig Kommune 2023

Holstebro Kommune 2023

Ringkøbing-Skjern Kommune - nord 2023