Klitsyn - Thy

Klitsyn i Thy

Klitsyn 2023
I henhold til Naturbeskyttelsesloven afholder Naturstyrelsen Thy en række sandflugtsmøder i Thisted og Jammerbugt kommuner for at besigtige de klitfredede arealer og planlægge dæmpningsarbejderne for 2023.

KlitområdeTidspunktMødested
   
Thisted Kommune:  
Lyngbymandag den 15 maj kl. 10.00P-pladsen
Stenbjergmandag den 15 maj kl. 10.45Landingspladsen
Vorupørmandag den 15 maj kl. 11.15Redningshuset
Klitmøller, Ørhage - Splittergalmandag den 15 maj kl. 12.30Tolderstien
Lild-Bulbjergmandag den 15 maj kl. 15.00Spilhuset i Lidlstrand

 

Jammerbugt Kommune:  
Thorup Strandmandag den 22 maj kl. 10.00Landingspladsen
Grønne Strandmandag den 22 maj kl. 10.45Østlige P-plads
Slettestrandmandag den 22 maj kl. 11.30Slettestrand
Tranum Strandmandag den 22 maj kl. 12.30Tranum Strand