Sådan forvalter vi naturen i den åbne natur

Naturstyrelsen varetager den daglige administration af Miljøministeriets lysåbne arealer. Arealerne består overvejende af:

  • statslige lysåbne naturarealer (84.000 ha)
  • vedvarende græsarealer (10.000 ha)
  • og omdriftsarealer (3.500 ha).

Naturstyrelsen har over årene omdannet mange omdriftsarealer til natur eller vedvarende græsarealer, som er på vej til at komme ind i en bedre naturtilstand. Omdriftsjorden fastholdes især pga. kulturhistoriske årsager eller ved fredninger med krav om at opretholde fx et godslandskab med dyrkede marker.

Private forpagtere

Naturstyrelsen udlejer arealer til private. Du kan orientere dig om, hvilke arealer du kan byde på via vores hjemmeside.

Læs mere om udlejning af landbrugsarealer

Sådan administreres landbrugsarealerne

  • Naturstyrelsen varetager den daglige administration af miljøministeriets arealer.
  • Der anvendes ikke kemiske bekæmpelsesmidler.
  • Der anvendes ikke kunstgødning.
  • Der tages vidtgående hensyn til især biodiversitet, landskab, kulturhistorie og miljøbeskyttelse.
  • Der tages hensyn til befolkningens friluftsliv.