Om Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en institution under Miljøministeriet.

Naturstyrelsen udmønter regeringens miljø- og naturpolitik inden for blandt andet følgende hovedområder:

  • Sikring af rent vand
  • Beskyttelse, pleje og genopretning af natur
  • Overordnet planlægning af byer og landskaber
  • Naturoplevelser og naturformidling for befolkningen
  • Drift og administration af Miljøministeriets skov- og naturarealer
  • Jagt- og vildtforvaltning
  • Myndighedsopgaver i forbindelse med det private skovbrug

Naturstyrelsen har ca. 1.300 medarbejdere, hvoraf ca. 850 er ansat på de lokale naturforvaltningsenheder rundt om i landet. De øvrige 450 medarbejdere er placeret i den centrale styrelse i København. 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Medarbejderne i Naturstyrelsen består af mange forskellige faggrupper: Miljøteknikere, naturvejledere, skovfogeder, landskabsarkitekter, sagsbehandlere, jurister, kontorpersonale, skovarbejdere, vildtkonsulenter, biologer, webmedarbejdere, agronomer m.m.