Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer.

Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.

Naturstyrelsen har ca. 600 medarbejdere, hvoraf ca. 85 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl. De øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 19 lokale enheder i hele landet.

Den 1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to styrelser, Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der primært er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet. Læs mere om opdelingen.