Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer.

Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelsen af statens højhedsret over søterritoriet.

Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere. Ca. 85 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 90 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, mens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 19 lokale enheder i hele landet.