Jagtetik

De Jagtetiske Regler for kronvildt

Blandt hjortevildtgruppens hovedopgaver er at udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler for kronvildt og at gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på disse.

Find de Jagtetiske Regler for kronvildt samt mere information om etisk jagt på

Læs mere om vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside