Brokholm Sø og Havbjerg Skov

Sø, skov, fugle og himmelrummet er nøgleordene for det nye og allerede veletablerede naturområde på det østlige Salling. Inden for gåafstand rummer naturområdet Brokholm Sø og Havbjerg Skov mange forskellige naturtyper som sø, mose, overdrev, eng, marker og skov. Havbjerg Skov er plantet fra 1998 til 2002 og er dermed i skovhistorisk perspektiv en ganske ny skov. Brokholm Sø blev genetableret året efter og er blevet et eldorado for fugle og fugleinteresserede.