Esrum Sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km² Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største. Søen ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nordsjælland