Oplevelser på Værløse Flyvestation

De grønne dele af Flyvestation Værløse er nu et rekreativt naturområde med mose, eng, skrænter, vandhuller og en hundefold, hvor det er tilladt at lufte hunde uden snor. Landingsbanen og en række andre asfaltstrækninger er et mekka for alle til fods og på hjul som cyklister, rulleskøjteløber og landsejlere. Tag på tur i de grønne områder på den gamle flyvestation. Her kan du kigge på fugle, tage på fisketur - eller tage din hund med i hundefolden, hvor den kan løbe frit.

Hent kort over seværdigheder

1. Bringe Mose

I den vestlige del af flyvestationen findes Bringe Mose. Her går kreaturer for at bekæmpe bjørneklo og øge naturværdien. Området indeholder en række interessante naturtyper, der udgør et kompleks af indbydende leve-, yngle- og fødemuligheder for en række fugle og pattedyr. I de relativt åbne områder og i rørsumpen kan du bl.a. se rørspurv, rørsanger, stære, gæs og rovfugle. I pilekrattene kan du endvidere opleve gøg, nattergal, kærsanger og pungmejse.

2. Storkerede og god udsigt

Her er der borde og bænke og en god udsigt over flyvestationen. Nær bænkene er der etableret en storkerede.

3. Felthangarer og skrænter med får

På de sydvendte skrænter er der smuk overdrevsvegetation. I skrænterne gravede tyskerne under 2. verdenskrig felthangarer til parkering af fly. I sommermånederne naturplejes skrænterne af får, som både fremmer naturværdierne og får felthangarene til at stå tydeligere frem.

4. F-16 hangarer

I den sydvest- og nordøstlige del af flyvestationen findes et diffust net af F-16 hangarer. De store hangarer har været brugt til parkering af F-16 fly. Hangarerne er i dag så vidt muligt udlejet til aktiviteter, f.eks. klubhus og opbevaring af grej for foreninger.

5. Bombeindhegning

Området blev førhen brugt til opbevaring af bomber. Der er i alt seks magasiner til opbevaring. I dag er hegnet væk og stedet fremstår som små bakker som med ly og læ for vinden er et rart sted at holde en lille pause.

6. Tankanlæg

På skråparkeringerne kunne store tankvogne parkere og blive fyldt op med flybrændstof, og derefter køre til flyene og fylde dem op. I dag kan man kun se skråparkeringen.

7. Nationalmuseets Hangar 46

Hangar 46 er Nationalmuseets åbne magasin på Flyvestation Værløse. Hangaren indeholder tungt, militært udstyr fra perioden 1950 og frem. Her kan man komme helt tæt på en Leopard-kampvogn, pansrede mandskabsvogne, dysekanoner, haubitser, jeeps og Nimbus-motorcykler.

Læs mere om åbningstider og entré på Nationalmuseets hjemmeside

8. Udsigtspunkt

Fra dette sted er der en smuk udsigt over flyvestationen. Du kan nyde den fra bænken med en madpakke og en god kop kaffe.

9. Hede

Denne hede er den tættest beliggende hede på København. Om sommeren er den utrolig smuk, med et væld af farverige blomster, heriblandt lyng, og anden anderledes plantevækst.

10. Landingsbanen og rullebanen

Herfra har tusinder af fly lettet og landet gennem årene. I dag er startbanen lukket, hvilket de store hvide krydser indikerer. Landingsbanen er 3 km lang og giver gode muligheder for aktiviteter. Her er det oplagt at cykle, køre på rulleskøjter og sejle landsejlads. Motorkørsel er forbudt.