Året rundt på Flyvestation Værløse

Forår

På varme dage i april begynder insekterne at pible frem på skrænterne, hvor solens stråler varmer jordbunden op.

Humlebiernes dronninger flyver lavt rundt over det tørre græs og leder efter et musehul at bygge bo i.

I Bringe Mose kan man høre og se blishønsene, der slås om redepladserne og kurtiserer hinanden. Hyld er for længst sprunget ud med små blade, og mange urter er begyndt at vokse op mellem de tørre rester af sidste års vækster.

Ræve ses ofte på jagt efter mus i det høje græs, og muldvarpene har travlt med at lave skud efter skud i store cirkler eller i lange lige rækker. Når de har fundet hinanden, graver hunnen et stort redekammer, hvor ungerne ligger nede i. Det er nemt at se, hvor det er, da der her er et ekstra stort muldvarpeskud.

Lærkene er blandt de allerførste til at bebude, at foråret er på vej. De syngende hanner forsøger at holde andre hanner væk og tiltrække en hunlærke hver i en uendelig strøm af klare triller.

Sidst i april dukker de helt små rævehvalpe frem foran hulerne og kan ses lege og hvile sig i græsset omkring, mens hunræven holder øje med dem.

I maj er der virkelig gang i det store fuglekor. I Bringe Mose kan man høre nattergale og rørsanger sammen med gøg og en masse vandfugles stemmer. I bakkerne er der masser af urter, der blomstrer og tiltrækker sommerfugle. Her kan man se køllesværmere og forskellige arter af ildfugle blandt andet den sjældne, violetrandet ildfugl, som kun findes her og et par andre steder i Danmark.

Sommer

Det er hele året muligt at se rådyr ude på sletterne, og nu ses også de sammen med de små nye lam. Lammene ligger ofte ned og skjuler sig i græsset, men et par gange om dagen skal de have en tår mælk hos deres mor. Lad endelig de små lam blive liggende, og lad være med at gå for tæt på, hvis du får øje på dem.

Tårnfalkene ses som helikoptere, når de hænger på svirrende vinger over de store sletter. Det er mus, græshopper og andre større insekter, de er på jagt efter.

Falke bygger ikke en rede selv, så tårnfalkene har deres rede i en gammel kragerede eller i en af de opsatte falkekasser.

På vindstille aftener kan man se de brune flagermus trække forbi højt oppe eller de små dværgflagermus på jagt i læ bag buskbælter eller bygninger. I et af de gamle beskyttelsesrum, har Naturstyrelsen indrettet gangene med hylder og hulrum, så der forhåbentlig kommer rigtig mange flagermus på flyvestationen.

Hvis du er meget heldig, kan du se firben, der soler sig på sandede eller stenede skråninger.

Lyngen på den lille hede er nu i blomst og også andre nøjsomme vækster ses her - blandt andet den fine blåmunke.

Svalerne har travlt med at samle insekter, og du kan her se alle tre arter af svaler: bysvale, landsvale og digesvale.

Efterår

Vejret kan føles ekstra koldt og blæsende på flyvestationen. Her er åbent for vestenvinden, og mange af dyrene går derfor i læ i det høje græs og inde i buskene. I skoven mod syd er der ofte små flokke af mejser, der er i gang med at lede efter føde på grene og oppe i toppen af grantræerne. Ude på engen kan man opleve flokke af trækkende sjaggere, og altid er mågerne i gang med at lede efter orme og insekter på engene. Når solen skinner, ses de ofte rastende på den store landingsbane. Her er der lidt varmere, når asfalten bliver varmet op, og det er nemt at se, hvis en fjende er på vej. Også tårnfalken ses ofte her med en mus, der bliver parteret og spist.

Vinter

Som noget særligt ses der hver vinter mosehornugle på flyvestationen. Mosehornugle anlægger sin rede på jorden, og vi håber, det en dag sker på flyvestationen.

Mosehornuglen er modsat de øvrige danske ugler aktiv om dagen, så man kan ofte være heldig at se den flyvende lavt over sletterne eller siddende på en stolpe på udkig efter mus.

Ofte ses der musvåge eller fjeldvåge på stedet. Også de er på udkig efter mus og andre mindre dyr, som de fanger på jorden. De holder begge meget af at spise frøer og padder, men de er på denne årstid gået i dvale i mosen, søerne eller i huler nede i jorden.

Nogle gange kan man være heldig at se en grævling, der har forladt hulen for at hente nyt sengehalm. Den henter lidt græs, kigger på om vejret mon snart bliver lidt varmere, og lunter tilbage til graven og de andre grævlinge for at sove videre.