To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Kupereret landskab med overdrev, søer, moser og sjældne arter. Du får det hele i området for den kommende Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland. 

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ruten er cirka fire km og kan slentres på to timer. Følg punkterne på kortet.

Parkering: Hvis du er i bil, kan du parkere ved Hellebæk Avlsgård.

Se p-pladsen på Google Maps

1. og 2. Spot køer i Kohaven

Start turen fra p-pladsen ved Hellebæk Avlsgård, og gå ud i Kohavens bølgende åbne græsningslandskab med skovbrynene i udkanten (1). Indtil år 2000 blev området dyrket med årlige afgrøder, men er i dag et naturbeskyttet overdrev. Helårsgræssende køer har siden 2004 hjulpet til med, at græsgangene ikke gror til i højt græs til gavn for planter og insekter (2).

3. og 4. Historisk vandkraftanlæg


Fortsæt ligeud, og lav en afstikker ad stien til venstre ved den første røde pæl. Bemærk de store gamle egetræer langs stien, som fortæller os, at her engang var lysåbent, så egene kunne få fat (3). Nu kommer du frem til en gammel dæmning med et stigbord, der er et lille bygværk, hvorfra man har kunnet bestemme vandstandens højde i søen i forhold til levering af vandkraft til fabrikkerne nede i Hellebæk (4). Gå tilbage og fortsæt hvor du kom fra.

5. Oplev overgangen mellem skov og mark


Når du kommer frem til skovbrynet, ses et gammelt stendige, hvis funktion var at holde dyrene væk fra skoven, så de ikke ødelagde træproduktionen. Samtidigt kan du også se, at der er ved at spire små træer op, som opbløder den skarpe grænse mellem skov og mark, mørkt og lyst og lukket og åbent. Det er den slags overgangszoner insekter, harer og rådyr osv. elsker at have adgang til.

6. og 7. Eldorado for fuglekiggere

Lav derefter en afstikker ned ad stien til venstre, og oplev den smukke Pernillesø. Inde fra fugleskjulet kan du spotte planter, fugle og insekter — fx den truede stor kærguldsmed (6+7). Fra bakkerne ovenfor søen kan du opleve tranetræk, og de tusindvis af rovfugle, der forår og efterår trækker henover Hellebæk Kohave. Gå tilbage, fortsæt ad stien — og tag første skovvej på højre hånd.

8. Fra tæt skov til varieret natur

Nu kommer du til et område, hvor skoven har vokset sig tæt, og hvor du fremover kan opleve tiltag til at gøre det mere lysåbent og varieret. Det kunne fx være krondyr, som hjælper med at bide nye skud ned, og derved skabe grobund for en større variation i skovbunden

9. Gå i Guldalderkunstens fodspor

Følg derefter den lille sti på venstre hånd, og gå langs den smukke skovomkransede Bondedam. Den danske guldaldermaler P.C. Skovgaard malede i flere omgange søen og skoven omkring den. Nyd udsigten fra den lille røde bænk.

10. Pas på – vi er nye i trafikken

Fortsæt og følg derefter skovstien til venstre. Pas på de fredede små tudser og vandsalamandere på skovstien. I foråret var de haletudser og vandsalamanderlarver, nu er de på vej ind i deres første efterår, hvor de skal finde et sted at grave sig ned og overvintre. Det er arter, som har brug for varieret natur, fordi de yngler et sted, jager et andet, og måske tager et helt tredje sted hen, når de skal i vinterhi.

11. Naturens insekthotel

Efter cirka 100 meter kommer du til en nyvæltet bøg, som danner et mindre lysåbent område nede i skoven. Sådanne døde træer vil du fremover opleve flere af, da de ikke kun skaber lys i skovbunden for små nye træer, men også udvikler sig til levesteder for en lang række insekter, svampe og planter. Fortsæt til højre ind i Kohaven og lige frem til p-pladsen, hvor turen begyndte.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov.

Se naturguiden for Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn her

 

Foto: Lars Ostenfeld / Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn