Højby Sø og Nygård Sø

De to små søer på henholdsvis 40 ha (0,4 km²) og 17 ha (0,2 km²) er et både smukt og interessant eksempel på, hvordan naturen er blevet genoprettet efter godt 100 år som landbrugsjord. Efter tabet af Slesvig-Holsten i 1864 blev mange moser og søer drænet til landbrugsjord for at brødføde danskerne. I 1990 blev Højby Sø genoprettet og er nu et attraktivt sted for fugle og mennesker. Og i 2014 blev også Nygård Sø gendannet med en 80 meter lang bro til borgruinen Næsholm midt i søen.