Dyr og planter i Høve Skov

Dyr

Selv om Høve Skov er en hundeskov er der rådyr i skoven. Der er også ræv og grævling som i mange andre danske skove.


Der er et rigt fugleliv i Høve Skov. Udover diverse småfugle holder alliker og gråkrager til i Høve Skov. Alliken er en af de mindste af de danske kragefugle. Den er sort med lysegrå nakke og kinder og lyse øjne. Alliken anvender tit gamle sortspættehuller til rede. Det er en meget selskabelig fugl, der gerne søger selskab med andre alliker. Et allikepar holder sammen hele livet. Gråkragen er som navnet antyder grå men har sorte vinger, ansigt og bryst. Du kan også kende den på kaldet – det hæse kraa – der har givet fuglen sit navn.


Sæler og Marsvin

Høve Skov ligger ud til Sejrøbugten, og hvis du går ud på stranden, kan du i helt stille vejr være heldig at se en sæl i vandet. Bestanden af sæler i de danske farvande er steget meget i de senere år. Den mest almindelige sæl er den spættede sæl.

Der er en del fisk i vandet ud for stranden i Høve Skov. Det gælder især fladfisk og hornfisk. Vest for skoven, hvor vandet hurtigt bliver dybt, holder havørred og pighvar til.


Vinbjergsneglen

Inde på land kan du møde en mere langsommelig fætter. Det er vinbjergsneglen, som der er en hel del af i Høve Skov. Vinbjergsneglen er den største af vore snegle. Dens hus bliver op til 4,5 cm højt. Det er bleggult, gråligt eller brunligt.

Nogle mennesker betragter vinbjergsneglen som en delikatesse, og visse steder bliver de dyrket i farme til gastronomisk brug. Vinbjergsneglen er fredet.

Læs mere om vinbjergsnegle på arter.dk


Kejserkåbe og rødt ordensbånd

Du kan se mange sommerfugle i Høve Skov. Fx kejserkåbe. Du ser den typisk mellem juli og september i skovlysninger og skovbryn. Kejserkåbe changerer i grønt, hvidt og violet. Af andre sommerfugle kan nævnes dukatsommerfugl, nældesommerfugl, rødt ordensbånd og hvid admiral.

Der er registreret 98 forskellige dagsommerfugle i Danmark. De har været i tilbagegang i de senere år, men der er alligevel mange smukke arter at se.

Du kan også læse om de danske sommerfugle på danskesommerfugle.dkPlanter


I Høve Skov er der både løvtræer og nåletræer. Løvtræerne – især bøg, eg og birk – finder du mest i den frodige vestlige del af skoven. Nåletræerne, der især er østrigsk fyr og skovfyr, vokser på den gamle hævede havbund i den østlige del og længst nede ved stranden. Her har vind, sand og salt givet nogen af dem en kroget, troldeagtig form.


De ældste træer i skoven er fra midten af 1800-tallet, hvor skoven blev tilplantet. Du kan fx finde store og flotte bøgetræer og egetræer, der er over 150 år gamle, i den vestlige del. Længst mod øst ned mod vandet står en beplantning med østrigsk fyr, der blev sat i 1868.

Men der er også mere eksotiske træer i Høve Skov. Flere steder kan du finde ægte kastanie – eller spisekastanie – der i gode og varme somre sætter kastanier, som du kan spise. Der har været flere kastanietræer i skoven, men mange af dem frøs ihjel i de kolde isvintre under 2. verdenskrig.

Udover kastanie kan du bl.a. støde på lindetræer, sejlerøn, poppel, bævreasp, elm, ahorn, ask og lærk. Så Høve Skov er en varieret skov, hvor du indimellem får et flot kig ud over Sejerøbugten.

 

Hvide og blå anemoner

I april er der hvide anemoner, og hvis du er heldig, kan du også finde blå anemoner. Men husk, at de er fredede og må ikke plukkes.

I skovbunden finder du masser af skovsyre og skovsalat samt småblomstret balsamin. Der er hjortetrøst og dunet steffensurt, og når du kommer ud på stranden kan du finde strandkål, strand-mælde og marehalm.

I skovbrynene vil du finde slåen, og inde i skoven er der vilde hindbær. Det er især på områder, hvor der er fældet træer eller har været stormfald.

Hvis du fortsætter mod vest langs stranden vil du også finde mere sjældne blomster som gul evighedsblomst, bulmeurt, strand-mandstro og orkideen kødfarvet gøgeurt.