Året rundt på Harrild Hede og i Nørlund Plantage

Forår

Når forårssolen begynder at trænge igennem, kan man flere steder opleve traner, hedelærker, misteldrosler og bynkefugle. Solen lokker også hugorme frem, og i de tidlige morgentimer soler de sig på sydvendte skråninger. Dagen lang kan man være heldig at se grøn busksommerfugl, der er fremme i det tidlige forår.

Sommer

At høre natravnene snurre er en helt speciel oplevelse, som man bør unde sig selv. Det kan ske i perioden 1. juni til midten af juli måned. For at få det optimale udbytte bør man gå i små grupper og i øvrigt begynde sin vandring ved 22-tiden. Når rødhalsene og sangdroslerne trænger til at hvile deres trætte stemmer, tager natravnene nemlig over. De snurrer fra træstubbe eller grene. Deres helt særlige snurren kan bedst sammenlignes med lyden fra en knallert i det fjerne. Når de stopper deres snurren, er det tegn på, at de er ved at fange insekter og biller.

Man kan se kronvildt og råvildt året rundt. Det er normalt bedst ved solopgang og -nedgang. Men juni måned er noget særligt på Harrild Hede. Her sætter kronvildtet nemlig kalve. Morgen og aften kan man derfor sommeren igennem se ”mødregrupper” med hinder og prikkede kalve i lysninger.

I august begynder lyngen at blomstre, hvilket den gør til langt ind i september. På dette tidspunkt kan man opleve sommerfugle som sortåret hvidvinge og dukatsommerfugle. Når lyngen blomstrer, er det samtidig tid for plukning af tyttebær, der får beboere fra området til at valfarte til Harrild Hede – bevæbnede med spande og kurve.

Efterår

I september og oktober er kronvildt og råvildt i brunst, og man kan høre hjorte brøle om natten. Og af og til også morgen og aften. Oplevelsen af brølende hjorte kan kombineres med at samle svampe (rørhatte) i det tidlige efterår.

Efteråret er rigt på fugle. Blå kærhøg kommer på besøg og bliver vinteren over. Og man kan se bjergvipstjerten, der er let genkendelig med lang hale, gul underside og grå ryg. Den yngler langs åer – gerne med naturlige slyngninger.

Vinter

Når kulde og frost trænger sig på, ses kronvildtet ofte i flokke – såkaldte rudler. Som regel består en rudel enten af hinder og kalve, eller også er det rene hjorterudler. Når der ligger sne, kan der på arealer med god lyng ses rudler på over 100 dyr.

Hver vinter er der flere rovfugle i området. Nogle år kan man heldig at se kongeørn eller havørn. Den farvestrålende isfugl – blå på ryggen og orange på maven – holder til ved åerne og søerne.

Læs mere om isfuglen