Oplevelser på Harrild Hede og Nørlund Plantage

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Castenschiolds Høj

I 1913 købte Axel Castenschiold Harrild Hede, som han ejede, indtil staten overtog området i 1948. Castenschiold købte heden for at producere lyngmel til dyrefoder, og lyngmelet blev forarbejdet på fabrik i Brande.

Syd for Falsterholtvej ligger et område, der netop er opkaldt efter den gamle ejer: Castenschiolds Hede. Her er to bronzealdergravhøje. På den nordligste af de to høje, Castenschiolds Høj, er der en pryddysse, hvor Axels og hans bror Sigismunds urner er nedsat.

Ved højen er der også en mindesten, hvor en anden af Axels brødre Freddy kort nævnes. Til ham knytter der sig en god historie: Freddy Castenschiold, der var premierløjtnant ved 4. Dragonregiment i Næstved, forelskede sig nemlig i en cirkusprinsesse. Uheldigvis viste hun sig allerede at være gift med Oscar Baron von Rahden, og da han fik nys om forholdet, måtte de to mænd afgøre konflikten ved en duel på sabler. Den fandt sted i Næstved den 31. juli 1890 og skulle i øvrigt vise sig at blive den sidste duel på sabler i Danmark. Von Rahden blev såret, og Freddy gik sejrrig ud af duellen. Siden rejste han efter sit livs kærlighed, der turnerede i Europa, men i august 1893 gik det galt. Von Rahden opsøgte og myrdede Freddy Castenschiold i Clermont-Ferrand i Frankrig.

2. Engvandingsanlæg

Åturen begynder ved Naturcenter Harrild Hede, hvor der tidligere var en vandmølle og et stort dambrug. Her producerede man regnbueørreder. Dambruget blev nedlagt i 1999 for at begrænse forureningen af Skjern Å-systemet. Dermed kunne Holtum Å få sine naturlige slyngninger tilbage.

Når man går Åturen, følger man den gamle engvandingskanal. Her blev der ledt vand ud over engene, så der kunne skaffes mere vinterfoder (hø) til kreaturerne. Vandet blev ført ind i en kanal ved Hygild, og man brugte det til at overrisle enge mod vest. Anlægget var i brug indtil 1967.

Læs mere om Åturen på Udinaturen.dk

Syd for Fasterholtvej førte en akvædukt en del af vandet over Holtum Å, så engvandingssystemet kunne bruges på begge sider af åen. Den oprindelige akvædukt var stærkt forfalden og blev i 2017 erstattet af en kopi af de rester, der frem til da stadig var synlige. Siden er der på østsiden af Holtum Å etableret en udsigtsplatform, hvorfra man kan overskue akvæduktkopien, engvandingskanalerne og Holtum Å.

3. Gammel Lau's Hus

Her slog "Gammel Lau" sig ned efter sin hjemkomst fra krigen i 1864. Ifølge folkemunde led han af granatchok.

4. Kaptajngården

Under 2. verdenskrig var Kaptajngården ejet af et medlem af Frikorps Danmark. Det fik borgere fra Brande til efter befrielsen at drage ud til Kaptajngården. Forræderen skulle bures inde – og det blev han! I dag er Kaptajngården skovløbersted.

5. Lave volde

Vest for Ravnsbjerg og parkeringspladsen for enden af Skovlyvej, ligger en række lave volde. Tidligere har man ment, at der er tale om agervoldinger og markskel fra oldtiden, hvor der efter al sandsynlighed blev dyrket rug, boghvede eller spergel. Noget kunne dog tyde på, at der i stedet er tale om forsøg på sandflugtsbekæmpelse i 1800-tallet.

6. Hedeplejedemonstrationsparceller

I foråret 2012 påbegyndte Naturstyrelsen etableringen af to områder med hedeplejedemonstrationsparceller som en del af Life-Hedeprojektet. Her er det muligt at se eksempler på se syv forskellige plejemetoder, herunder bl.a. afbrænding, afskrælning af lyngtørv, pløjning og såning. Formålet med parcellerne er at få en idé om, hvilke metoder der egner sig bedst til at pleje eller genskabe tidligere hedearealer, som er dyrket op eller tilplantet.

Parcellerne er opdelt i felter på 40 gange 100 m, hvor de nordligste celler er anlagt på græshede og de sydligste celler på lynghede.

Læs mere: Historie - Projekt om pleje og bevarelse