Praktiske oplysninger om Harrild Hede og Nørlund Plantage

Find vej til Harrild Hede og Nørlund Plantage, og læs om aktiviteter i området

Find vej

I bil: Det er lettest at komme til Harrild Hede via Fasterholtvej (vej nr. 439), hvor Naturcenter Harrild Hede har til huse i nr. 36 på ejendommen Harrildgård (tidligere Harrild Vandmølle). Her er også parkeringspladser. En anden mulighed er fra Ikastvej (vej nr. 185).


Bus: Der kører busser på både vej nr. 439 og vej nr. 185.

Parkering: Der er flere gratis parkeringspladser i området. Flere ligger tæt på Naturcenter Harrild Hede. Ganske tæt på heden er der en plads for enden af Skovlyvej, ligesom der er en p- plads på Voulundgårdvej. Ved Ikastvej er der flere p-pladser – blandt andre på begge sider af vejen, hvor den krydses af Amtsbrandlinjen.

Praktisk info og aktiviteter