Historie - Himmelbjerget og Slåensø

Et kig i bakspejlet: geologi og historie

300.000 tager næppe fejl. Så mange besøger hvert år Himmelbjerget og det omkringliggende område. Ingen tror længere – som man gjorde langt op i 1800-tallet indtil den landsdækkende opmåling af højder i 1847 – at Himmelbjerget er landets højeste punkt. Så de mange besøgende må skyldes noget helt andet, nemlig at Søhøjlandet er noget særligt. Årsagen er den geologiske fortid.

Søhøjlandet gennemskæres af to store øst-vestgående dale: mod syd Mossø-Salten Langsødalen, mod nord Ravnsø-Knudsø-Julsø-Borre Sø-dalen. Tunneldalene blev formentlig dannet før istiderne som sprækker dybt i undergrunden. Under istiderne blev dalene ledelinjer for både istungerne og smeltevand, hvilket skabte de flade sletter i bunden og gnavede de stejle skrænter, vi nu oplever som bakker. Men samtidig blev dalene delvis fyldt op, dog heldigvis ikke mere end, der stadig er dybde nok til store søer, og der er faktisk tale om Danmarks største sammenhængende ferskvandsområde. Isen smeltede bort, og tilbage var tunneldalenes stejle og nøgne sider uden bevoksning. Erosion på grund af regnvand førte til kløfter, og herved opstod det meget kuperede terræn ved Himmelbjerget samt Slåensø og Borre Sø. Bakkerne Himmelbjerget, Bines Kol, Skriver Kol, Kongestolen, H. C. Andersens Høj og Åsen er alle såkaldte falske bakker (”kol”). Det geologiske udtryk dækker over, at bakkerne er dannet ved, at det omkringliggende materiale er eroderet bort. Derfor ser eksempelvis Himmelbjerget heller ikke særligt højt ud, når man ankommer fra syd.

Tidslinje

1536: 

Kronen overtager området ved Himmelbjerget efter Øm Kloster. 

1727:

Himmelbjerget nævnes for første gang på skrift. Kongen afholder nemlig ulvejagt ved Skriver Kol (fremskudt højdepunkt). 

1767:

Områdets skove og jorder videresælges til bønder. 

1796:

Høgdal bygges.

1823:

Skovene ved Silkeborg bliver kongelig ejendom efter tvangsauktion. 

1844:

Micheal Drewsen (1804-74) anlægger Silkeborg Papirfabrik.

1846:

Det moderne Silkeborg grundlægges.

1850-59:

H.C. Andersen besøger fem gange Silkeborg og Silkeborg Papirfabrik.

1861: 

Turismen vinder for alvor frem, da Hjejleselskabet skiftes, og hjuldamperen Hjejlen begynder at sejle. 

1925:

Den smukke talerstol ved Himmelbjerget rejses. 

1927:

Brødrene Jens og Peder Jensen overtager Høgdal. 

1976:

Peder Jensen, Hødgal, dør. Staten overtager Høgdal og østre Stenhule.

2000: 

Silkeborg Papirfabrik lukker.

2009:

Danmark får sin naturkanon. Det midtjyske søhøjland udpeges som et af stederne i naturkanonen.

2010-:

Planenerne for Natura 2000 fører til, at Naturstyrelsen løbende skaber mere natur i skovene. Det sker ved pleje af moser, skabelse af nye vandhuller og græsning på overdrev.