Silkeborgskovene

Silkeborgskovene er en del af Danmarks suverænt største skovområde på 128 km². Heraf udgør statsskovene Kobskov, Lysbro Skov, Nordskov, Vesterskov, Østerskov og Sønderskov 32 km². Skovene ligger omkring og syd for Silkeborg, og unik for skovene er, at de alle grænser op til små og store søer. På de sandede skrænter og i dalene ses mest nåletræer, mens der vokser bøgetræer og andre løvtræer på plateauerne. Nordamerikanske træsorter som douglas klarer sig fortrinligt, og i Sønderskov står Danmarks højeste træ