Oplevelser i Gråstenskovene

1. Gråsten Slot


Med udsigt over søen ligger det hvide barokslot fra 1600-tallet, der siden 1935 har været sommerresidens for den kongelige familie. Slotshaven er åben for publikum året rundt med undtagelse af de uger, hvor kongefamilien opholder sig på slottet.


Står man foran slottet og ser ud over søen, har man udsigt til Dyrehaven på den anden side og kan opleve fiskehejrernes færden ved vandet. I haven er der et væld af smukke blomster og buske samt æbletræer med Gråstenæbler. Prinsessehuset, hvor Dronning Margrethe og hendes søstre legede som børn, og hvor kongefamiliens børn leger i dag, ligger også i haven. Via slotshaven kan man gå ud i skoven.

Gråsten Slotskirke er åben for publikum, undtagen når den kongelige familie bor på slottet, eller der er gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Alle er dog velkomne til gudstjenester i kirken – også når kongefamilien bor på slottet.

2. Slotssøen


Søen på cirka 17 ha er en del af det gamle fjordsystem. Søen ligger smukt omgivet af slottet, skoven og byen. I den nordlige del af Slotssøen er der en hejrekoloni.

3. Hingstbjerg naturskov


I Dyrehaven ligger området Hingstbjerg, der er urørt naturskov. Her får den 250 år gamle bøgeskov lov at passe sig selv, og en afstikker fra skovvejen er en tur ind i en anden verden. Her ligger kæmpe bøgetræer på kryds og tværs, bækken skærer sig dybt ned mellem de store bakker, og nye træer er på vej op. Desuden er der et meget rigt dyre-, svampe og insektliv på grund af de henfaldne træer.

4. Hjertehøj


Hjertehøj er formentlig en gravhøj fra ældre bronzealder (ca. 1800-100 f.Kr.), men den har aldrig været arkæologisk udgravet. På højen har der tidligere stået et lysthus, og man kan endnu se en stensat udskæring, hvor der har været en bænk. Der er i nyere tid blevet anlagt en spadseresti rundt om højen. 

5. Kejserstenen

Den sidste hertug på Augustenborg, Hertug Ernst Günther var meget jagtglad. Da hans svoger, Kejser Wilhelm den anden af Tyskland, overværede militærøvelser i området, var der også tid til at udøve jagt, som mindestenen her vidner om.

6. Sørøveren Alfs grav

Sørøveren Alf skulle ifølge sagnet have huseret på egnen i 1200-tallet. Dengang var Noret og Slotssøen ikke adskilt, så hans skib kunne sejle helt ind til skovkanten. Mange har, i området omkring hans grav og ”hule” ledt efter hans nedgravede skatte, men ingen har endnu haft succes. Graven er markeret på kortet, men der er ingen markering af den i skoven. 

7. Hertugstenen


Mindesten, der blev sat, da hertug Ernst Günther i 1887, på dette sted, skød sin første buk.

8. Margrethe Sø


Margrethe Sø er den største af prinsessesøerne, og den er kunstigt anlagt i 1931 som karpedam. På engene ved søen blomstrer der hvert år omkring 1. juni i tusindvis af smukke orkidér. På kortet er også de nærliggende søer Anne Marie Sø, Benedikte Sø og Ingrid Sø markeret. Også de er kunstigt anlagte.

9. Tyrkiske Telt

Her fortælles det, at en af hertugerne i ældre tid holdt stævnemøder med sin elskerinde. Tidligere har man kunnet se slottet herfra ad den to kilometer lange allé, og hertugen kunne derfor opdage uønskede gæster i tide.

10. Karpedambruget


I sidste halvdel af 1800-tallet blev De Hertugelige Karpedamme i Gråsten anlagt af Hertugen af Augustenborg efter tysk mønster. Karpedambruget, som stadig er aktivt, bliver drevet efter gammeldags mønster og repræsenterer et stykke spændende sønderjysk kulturhistorie.

11. Voldstedet ved Galgebakken


Voldstedet består af en høj med en grav udenom. På højen har der muligvis i middelalderen stået et forsvarstårn af træ - en såkaldt motte.

12. Rund- og langdysser ved Karensbjerg


Der findes mere end 30 cirka 4.500 år gamle rund- og langdysser i skovene. Det er tegn på, at egnen allerede i stenalderen og bronzealderen var tæt befolket. Ved Karensbjerg ligger der en række rund- og langdysser tæt sammen, og man kan tage en afstikker fra stierne for at beundre dem.

13. Agernhuset


Agernhuset er en frokosthytte med grill, bord og bænke med plads til cirka 30 personer. Agernhuset er åben for alle og kan ikke reserveres. I Agernhuset er der desuden en større plancheudstilling om områdets natur, kultur og skovdrift.

14. Økobasen Syvstjernen


Overnatningsplads med 7 sheltere, bålplads og bænke. Der er plads til 40 personer, og den kan bruges af alle. Brug af Syvstjernen kræver, at man reserverer plads ved Naturstyrelsens webboking.